Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě základní školy - 8 hodin

Tento seminář jsme připravili jako novinku v naší nabídce s cílem podpořit učitele ve vzdělávání žáků s LMP v rámci společného vzdělávání. 

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat semináře: 

 • Vymezení pojmů a charakteristika žáků s LMP
 • Základní legislativa spojená s problematikou společného vzdělávání, podpůrná opatření pro žáky s LMP, doporučení ŠPZ
 • Minimální výstupy v RVP ZV a v ŠVP školy
 • Základní pedagogická diagnostika žáků s LMP v podmínkách ZŠ
 • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků s LMP v běžné třídě, specifika vzdělávání těchto žáků
 • Koordinace postupů v rámci ZŠ, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
 • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání žáků s LMP
 • Spolupráce s žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě, realizaci a vyhodnocení efektivity IVP

 

Cena semináře vedeného prezenčně: 1190,- Kč 

Cena semináře vedeného online: 990,- Kč

 

Termín konání:  

 • úterý 19. 1. + čtvrtek 21. 1. 2021  (vždy 12.30 - 16.00 hodin) - ONLINE

 

 • Seminář bude realizovaný ve dvou dnech - 4 + 4 vyučovací hodiny; každá část bude rozdělena na 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
 • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

Uzavírka přihlášek: pondělí 18. 1. do 12.00 hodin - v případě zájmu vás prosíme o včasné přihlášení

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - není třeba mít program instalovaný v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro 2021. V případě zájmu nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře.

 

S postřehy účastníků již realizovaných seminářů se můžete seznámit ve zpětných vazbách. 

 

Pokud Vás seminář zaujal, ale termín zatím není uveřejněn nebo vám daný termín nevyhovuje, pošlete nám nezávazně předběžnou přihlášku a my vás oslovíme, jakmile bude určen přesný termín dalšího konání tohoto semináře.

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):