Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě základní školy - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT-568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat semináře: 

  • Vymezení pojmů a charakteristika žáků s LMP
  • Základní legislativa spojená s problematikou společného vzdělávání, podpůrná opatření pro žáky s LMP, doporučení ŠPZ
  • Minimální výstupy v RVP ZV a v ŠVP školy
  • Základní pedagogická diagnostika žáků s LMP v podmínkách ZŠ
  • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků s LMP v běžné třídě, specifika vzdělávání těchto žáků
  • Koordinace postupů v rámci ZŠ, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
  • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání žáků s LMP
  • Spolupráce s žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě, realizaci a vyhodnocení efektivity IVP

 

Cena: 1190,- Kč 

Termín konání semináře: přijímáme předběžné přihlášky

Místo konání: Brno

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno 

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář) 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu.

 

S postřehy účastníků již realizovaných seminářů se můžete seznámit ve zpětných vazbách. 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ