Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě základní školy - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat semináře: 

 • Vymezení pojmů a charakteristika žáků s LMP
 • Základní legislativa spojená s problematikou společného vzdělávání, podpůrná opatření pro žáky s LMP, doporučení ŠPZ
 • Minimální výstupy v RVP ZV a v ŠVP školy
 • Základní pedagogická diagnostika žáků s LMP v podmínkách ZŠ
 • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků s LMP v běžné třídě, specifika vzdělávání těchto žáků
 • Koordinace postupů v rámci ZŠ, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
 • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání žáků s LMP
 • Spolupráce s žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě, realizaci a vyhodnocení efektivity IVP

 

Cena: 1590,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro, učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.
 • Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 S postřehy účastníků již realizovaných seminářů se můžete seznámit ve zpětných vazbách: 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE