Rozvíjení čtenářských dovedností u začínajících čtenářů - webinář - 4 hodiny

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ - v rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin - toto je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol.  

Lektorka: Mgr. Iveta Matoušková

Přehled témat výuky:

  • Výuka čtení v prvním a druhém ročníku na ZŠ, zkušenosti z distanční výuky
  • Metody a formy práce ve výuce čtení (postupné rozvíjení dovednosti číst s porozuměním, pracovat samostatně, ve skupinách, využívání metod kritického myšlení)
  • Práce s různým druhem textů a tvorba úkolů k nim (umělecká literatura, naučná literatura, nelineární text atd.)
  • Psací písmo, tipy k procvičování čtení a psaní psacího písma nad rámec učebních pomůcek
  • Diferencovaná výuka čtení
  • Hodnocení čtení (postupné zařazování formativního hodnocení a sebehodnocení)
  • Aktivity vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám (čtenářské lekce, kvízy, dramatická výchova)

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání: 

  • pondělí 10. 10. 2022 (14.00 - 17.30 hodin) - OBSAZENO
  • pondělí 31. 10. 2022 (14.00 - 17.30 hodin) - nově zařazený termín, na který se můžete přihlásit

·         webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Přečtěte si postřehy účastníků již realizovaných webinářů: