Rozvíjení čtenářské gramotnosti u začínajících čtenářů - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol.  

 

   

 

Lektor: Mgr. Iveta Matoušková

Přehled témat výuky:

  • Výuka čtení v prvním a druhém ročníku na ZŠ, zkušenosti z distanční výuky
  • Metody a formy práce ve výuce čtení (postupné rozvíjení dovednosti číst s porozuměním, pracovat samostatně, ve skupinách, využívání metod kritického myšlení)
  • Práce s různým druhem textů a tvorba úkolů k nim (umělecká literatura, naučná literatura, nelineární text atd.)
  • Psací písmo, tipy k procvičování čtení a psaní psacího písma nad rámec učebních pomůcek
  • Diferencovaná výuka čtení
  • Hodnocení čtení (postupné zařazování formativního hodnocení a sebehodnocení)
  • Aktivity vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám (čtenářské lekce, kvízy, dramatická výchova)

 

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: