EDUPRAXE ve školním roce 2016/17

Vzdělávací agentura EDUPRAXE, s.r.o. v září 2016 zahajuje čtvrtý rok svojí činnosti a opět jsme pro vás připravili několik novinek.

Výrazně se rozšířila nabídka našich seminářů, čímž se snažíme reagovat na změny ve školství spojené s inkluzí a společným vzděláváním. Od září 2016 pro vás máme v nabídce 42 akreditovaných seminářů jak pro školní sborovny, tak pro zástupce z různých škol, především pro poradenské pracovníky ve školách. Nové semináře jsou určené také vychovatelům a vychovatelkám ve školní družině nebo učitelkám mateřských škol. Pro další dva připravené semináře "Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole" a "Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané" právě probíhá akreditační řízení a součástí naší nabídky by se měly stát od listopadu. Některé ze seminářů s časovou dotací 8 hodin je možné financovat z nových šablon - Výzvy 22. Většinu našich tradičních seminářů jsme obsahově aktualizovali v souladu s novou legislativou a nabízíme vám je v nové podobě, v průběhu školního roku budeme na základě výsledku akreditačního řízení navyšovat také časové dotace u některých seminářů.

Rozšířil se tým našich lektorů. Našimi novými spolupracovníky jsou Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagožka z PPP Brno, která připravila seminář "Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ" a k tomuto semináři připravila také materiál pro učitele ve formě kartiček s diferencovanými úkoly k danému tématu. Novou lektorkou je také JUDr. Zuzana Frýbertová, která připravila seminář "Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dětí".    

Stejně jako v loňském školním roce zůstávají 2 možnosti přihlášení na naše semináře - buď se může přihlásit pomocí online přihlašovacího formuláře, nebo si u každého semináře můžete stáhnout přihlášku ve formě Word, vyplnit ji a vyplněnou poslat jako přílohu emailu nebo poštou. Přihlašovací formulář i přihlášku ke stažení najdete u jednotlivých seminářů. Využívejte prosím vždy jednu z uvedených možností, doporučujeme online formulář. 

V Brně, kde naše vzdělávací agentura sídlí, budeme semináře realizovat v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. Semináře zde realizujeme od ledna 2016, toto místo je velmi dobře dostupné MHD i automobilem. Rozšiřujeme spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogickým pracovníků v Novém Jičíně, nově budeme realizovat semináře na všech pobočkách této organizace - v Opavě, v Ostravě i ve Frýdku-Místku.

V neposlední řadě rozšiřujeme naši nabídku výukových materiálů pro učitele v diferencovaných třídách, prostřednictvím kterých se snažíme pomáhat učitelům zvládat vyučování v rámci inkluze a společného vzdělávání. V nabídce máme nově pracovní listy s diferencovanými úkoly na podporu čtenářské gramotnosti - vždy v základní, zkrácené a rozšířené podobě. Jsou určené pro 1. i 2. stupeň a objednat si je budete moci od září. Finišujeme s korekturami nových sad kartiček s diferencovanými úkoly do matematiky a anglického jazyka, v nabídce by se měly objevit během září. Zlepšili jsme také prezentaci informací o jednotlivých sadách, ke každé sadě byl doplněn popis jednotlivých úrovní a náhled vybraného zadaní a řešení. S kompletní nabídkou našich výukových materiálů včetně informací o možnosti jejich objednání se můžete seznámit zde

Děkujeme vám za důvěru a podporu a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2016/17. 

EDUPRAXE ve školním roce 2015/16

Vzdělávací agentura EDUPRAXE, s.r.o. v září 2015 zahajuje třetí rok svojí činnosti a připravili jsme si pro vás hned několik novinek.

V současné době vám nabízíme 33 seminářů, z nichž 4 představujeme jako novinky v naší nabídce - Spolupráce s rodiči v současné škole, Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků, Vedení poradenského rozhovoru II a Psychiatrické minimum pro školní praxi. Tento seminář jako jediný nezískal akreditaci MŠMT, ale vzhledem k tomu, že dětí s různými poruchami osobnosti a psychiatrickými diagnózami ve školách přibývá, věříme, že i tento seminář si především mezi poradenskými pracovníky ve školách svoje zájemce o problematiku najde. S kompletní nabídkou našich seminářů pro školní rok 2015/16 se můžete seznámit zde.  

Nově máte možnost přihlásit se na naše semináře online pomocí jednoduchých přihlašovacích formulářů, zůstává však i možnost stáhnout si přihlášku ve formátu Word a vyplněnou ji poslat jako přílohu emailu nebo poštou. Přihlašovací formulář i přihlášku ke stažení najdete u jednotlivých seminářů.

Rozšiřujeme také místa, kde budeme naše semináře realizovat. Všechny nabízené semináře budeme realizovat tradičně v Brně ve školícím středisku COMGUARD ulici na Sochova 38 v Brně-Žabovřeskách (zde), vybrané semináře budeme nově realizovat ve spolupráci s místními základními školami také v Třebíči a ve Zlíně. Od září zahajujeme spolupráci s Krajským zařízením pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně a naše semináře tak budou moci absolvovat i pedagogičtí pracovníci v Moravskoslezském kraji.

V neposlední řadě rozšiřujeme naši nabídku výukových materiálů pro učitele v diferencovaných třídách, prostřednictvím kterých se snažíme pomáhat učitelů zvládat postupující inkluzi ve vzdělávaní. Od záři v naší nabídce najdete 7 novinek určených především pro žáky 4. a 5. ročníků. S našimi výukovými materiály už se svými žáky pracují stovky učitelů z celé Moravy a jejich zpětná vazba je pro nás velkým povzbuzením a motivací do další práce. S kompletní nabídkou našich výukových materiálů včetně informací o možnosti jejich objednání se můžete seznámit zde. V průběhu školního roku plánujeme další rozšíření naší nabídky.

Děkujeme vám za důvěru a podporu a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2015/16. 

Proč vznikla EDUPRAXE, s.r.o.

Vzdělávací agentura EDUPRAXE, s.r.o. vznikla v červnu 2013 jako vzdělávací agentura, jejíž hlavní oblastí činnosti je vzdělávání učitelů v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poradenská a konzultační činnost pro učitele a tvorba výukových materiálů pro podporu práce učitelů v diferencované třídě. Motivací ke vzniku vzdělávací agentury a přípravy vzdělávacích programů pro učitele byly naše dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce ve škole i z lektorské činnosti v oblasti vzdělávání výchovných poradců v rámci Specializačního studia výchovného poradenství na PdF a FF MU v Brně. Ze zpětné vazby, kterou při této práci dostáváme, vyplývá, že mezi učiteli je poptávka po vzdělávání, které jim pomůže řešit problémy, s nimiž se ve své každodenní praxi setkávají. A to je inkluzivní vzdělávání, které je s přijetím novely školského zákona na jaře 2015 stále aktuálnější. Náš tým lektorů tvoří učitelé, poradenští pracovníci a vedoucí pracovníci ze škol, kteří mají minimálně desetiletou praxi a dlouhodobě se problematice inkluzívního vzdělávání, vzdělávání žáků v diferencované třídě, ve které je široké spektrum žáků od žáků s nejrůznějším typem zdravotního postižení nebo znevýhodnění po žáky mimořádně nadané, a budování efektivního systému poradenských služeb ve škole věnují. Naše vzdělávací agentura získala akreditaci MŠMT v říjnu 2013 a od té doby jsme realizovali více než 110 seminářů, který se účastnilo 1700 učitelů základních a středních škol. Naše akreditované vzdělávací programy jsou zaměřené především na podporu rozvoje systému poradenských služeb ve školách a na diferencované vyučování. Cílovou skupinou, pro kterou jsou naše vzdělávací programy určeny, jsou učitelé základních a středních škol, poradenští pracovníci ve školách a také vedoucí pracovníci ve školách, bez nichž nelze efektivní systém poradenských služeb ve škole vybudovat a trend inkluzívního vzdělávání ve škole podpořit. Rádi bychom s účastníky našich vzdělávacích programů navázali dlouhodobou spolupráci a poskytli jim také poradenskou a konzultační podporu, především prostřednictvím emailové komunikace a také prostřednictvím těchto webových stránek.