5. 1. nebo 15. 1. 2021 - ONLINE - Systém péče o žáky s SVP na ZŠ (4 hodiny)

Informace o semináři a přihlašovací formulář najdete zde.

6. a 8. 1. nebo 20. a 22. 1. 2021 - ONLINE - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi (8 hod.)

Hlavním cílem tohoto semináře je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Seminář je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22.

Seminář s časovou dotací 8 hodin se uskuteční online rozdělený do dvou dnů - ve středu 6. 1. (13.00 - 16.30) a v pátek 8. 1. 2021 (10.00 - 13.30) - tento termín je již obsazen. Aktuálně přijímáme přihlášky na středu 20. a pátek 22. 1. 2021 (ve stejných časech). 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

6. 1. nebo 11. 1. 2021 - ONLINE - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga (4 hodiny)

Seminář s časovou dotací 4 hodiny proběhne  ve středu 6. 1. nebo v pondělí 11. 1. 2021 vždy od 13 hodin online. 

Informace o volných místech na seminářích jsou aktualizovány přímo na stránkách semináře. Přihlašovací formulář a podrobné informace naleznete zde.

7. 1. 2021 - ONLINE - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP

Tento seminář má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny. Jeho hlavním cílem je poskytnout jeho účastníkům praktické náměty k realizaci jednoho z podpůrných opatření - vedení předmětu speciálně pedagogické péče. Seminář je určený především školním speciálním pedagogům a školním psychologům, kteří mohou tento předmět ve školách vést. Účastnit se ho mohou i výchovní poradci a učitelé základních škol se zájmem o tuto problematiku. 

Seminář se uskuteční online ve čtvrtek 7. 1. 2021. Seminář proběhne v prostředí Microsoft Teams.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

8. 1. nebo 5. 3. 2021 - ONLINE - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ a poradenským pracovníkům na ZŠ. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

Seminář se uskuteční v úterý 8. 1. 2021 od 8:30 do 16:30 hodin - tento termín je již ZCELA OBSAZEN. Aktuálně přijímáme přihlášky na pátek 5. 3. 2021 od 8:30 do 16:30 hodin

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

11. 1. nebo 13. 1. 2021 - ONLINE - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II (4 hodiny)

Seminář s časovou dotací 4 hodiny se uskuteční v pondělí 11. 1. 2021 (13.00 - 16.30) - se zaměřením pro 1. stupeň. Současně přijímáme přihlášky na středu 13. 1. 2021 ve stejném čase - seminář se zaměřením pro 2. stupeň ZŠ. Seminář proběhne online v prostředí Microsoft Teams.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

12. a 14. 1. 2021 - ONLINE - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

Tento seminář je určen učitelům anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování různého typu učiva. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se online rozdělený do dvou dnů - v úterý 12. 1. a ve čtvrtek 14. 1. 2021 vždy od 13.00 do 16.30. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

18. a 20. 1. 2021 - ONLINE - Asistent pedagoga ve školní praxi

Přípravou tohoto semináře jsme reagovali na aktuální situaci ve školství, protože s asistenty pedagoga se dnes setkáme téměř na každé škole a s postupující inkluzí jich stále více přibývá. Téma asistent pedagoga se objevovalo také v námětech ze seminářů, které jsme v předchozích letech realizovali. Tento seminář je určený výhradně asistentům pedagoga. Jeho cílem mimo jiné je, aby si asistenti pedagoga ujasnili svoje kompetence ve škole a možnosti, jak si dojednávat s učitelem spolupráci, dále jaký vliv mohou mít na klima ve třídě, jak mohou se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami navázat kvalitní a bezpečný vztah a jak mu mohou při výuce i mimo ni pomáhat. 

Seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a proběhne rozdělený do dvou dnů: 1. část v pondělí 18. 1. 2021 od 13.00 do 16.30 hodin a 2. část ve středu 20. 1. od 9.00 do 12.30 hodin.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

19. a 21. 1. 2021 - ONLINE - Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě ZŠ

Tento seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a je novinkou v naší nabídce. Je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům. 

Seminář se uskuteční v online podobě rozdělený na dvě části - v úterý 19. 1. a ve čtvrtek 21. 1. 2020 vždy od 13.00 do 16.30 hodin.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

3. a 5. 2. 2021 - ONLINE - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků

Tento seminář je určený především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele, případně jejich zástupce, a dále pro další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků. Problematika hodnocení a sebehodnocení je ve školách stále více aktuální a to nejen v souvislosti s připravovaným kariérním řádem. Na semináři bude i prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi jeho účastníky. Časová dotace semináře je 8 hodin. 

Seminář se uskuteční rozdělený do dvou dnů: 1. část ve středu 3. 2. 2021 od 13.00 do 16.30 hodin, 2. část v pátek 5. 2. od 8.30 do 12.00 hodin. Seminář proběhne online v prostředí Microsoft Teams.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře a zpětné vazby z realizovaných seminářů naleznete zde. 

5. 2. 2021 - ONLINE - Když se v matematice nedaří

Novinka v naší nabídce od srpna 2020. Seminář je určen učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

Další termín semináře byl stanoven na pátek 5. 2. 2021 od 8:30 do 16:30 hodin. Seminář se uskuteční online v prostředí Microsoft Teams. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.