14. 11. 2018 - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v matematice

Seminář je určen učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování učiva aritmetiky, algebry i geometrie. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování.

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v středa 14. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

15. 11. 2018 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

20. 11. 2018 OBSAZENO - Brno - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP

Tento seminář má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny a je novinkou v naší nabídce. Jeho hlavním cílem je poskytnout jeho účastníkům praktické náměty k realizaci jednoho z podpůrných opatření - vedení předmětu speciálně pedagogické péče. Seminář je určený především školním speciálním pedagogům a školním psychologům, kteří mohou tento předmět ve školách vést. Účastnit se ho mohou i výchovní poradci a učitelé základních škol se zájmem o tuto problematiku. 

Seminář uskuteční v úterý 20. 11. 2018 od 13.00 do 16.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránkého 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA

Přijímáme přihlášky na termín čtvrtek 7. 2. 2019.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

22. 11. 2018 - Brno - Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě ZŠ

Tento seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a je novinkou v naší nabídce. Je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům. 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránkého 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

26. 11. 2018 - BRNO - Vedení poradenského rozhovoru I

Tento seminář je určen pro poradenské pracovníky ve školách - výchovné poradce, školní metodiky prevence, speciální pedagogy, případně další členy školního poradenského pracoviště. Účastníci semináře se mimo jiné naučí využívat různé techniky vedení poradenského rozhovoru a rozlišit svoji roli poradenskou a učitelskou ve škole.  

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v pondělí 26. 11. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

28. 11. 2018 - BRNO - Náměty k mediální výchově

Mediální výchova je jedním z průřezových témat rámcového vzdělávacího programu. Seminář je určen pro učitele českého jazyka a mediální a občanské výchovy 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Je vhodný také pro vedoucí školních časopisů. Účastníci semináře se mimo jiné seznámí s pojmem mediální gramotnost, vytvoří si rámcovou náplň pro volitelný předmět mediální výchova nebo pro kroužek mediální výchovy a získají tipy a metodické materiály pro zařazení mediální výchovy do hodin českého jazyka. Všichni účastnící semináře získají metodické materiály k dané problematice.

Seminář má časovou dotaci 4 hodiny a uskuteční se ve středu 28. 11. 2018 od 13.30 do 17.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře zde. 

29.11+6.12.2018 - Brno - Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole (1. stupeň) - 8 hodin

Seminář má celkovou časovou dotaci 8 hodin a bude rozdělen do dvou odpoledních bloků. Uskuteční se ve čtvrtek 29. 11. a ve čtvrtek 6. 12. 2018 vždy od 13.00 do 16.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde. 

4. 12. 2018 nebo 11. 3. 2019 - BRNO - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

Tento velmi úspěšný seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům a školním pedagogům. Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno

Seminář se uskuteční v úterý 4. 12. 2018 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Současně je možné zasílat přihlášky také na termín pondělí 11. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 hodin.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

5. a 13. 12. 2018 - Brno - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi II (16 hodin)

Seminář s časovou dotací 16 hodin bude rozdělen do dvou dnů - uskuteční se ve středu 5.12. a ve čtvrtek 13.12.2018 vždy od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

10. 12. 2018 - BRNO - Vedení poradenského rozhovoru II

Tento seminář je novinkou v naší nabídce a navazuje na úspěšný seminář "Vedení poradenského rozhovoru I", jehož absolvování je podmínkou pro účast na tomto semináři. Seminář "Vedení poradenského rozhovoru II" se věnuje problematice do větší hloubky a účastníci se v jeho rámci budou věnovat především trénování vedení rozhovorů s potenciálními klienty - žáky, rodiči a kolegy. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v pondělí 10. 12. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

11. 12. 2018 - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

Tento seminář je určen učitelům anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování různého typu učiva. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin. Bude se konat v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. Je možné zasílat přihlášky na termín v úterý 11. 12. 2018 (8.30 - 15.30). 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde