KVĚTEN 2024 - webináře a prezenční semináře

 • 20. 5. 2024 (8.30 - 15.30) - Podpůrná opatření 1. stupně a plán pedagogické podpory - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde. PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO
 • 20. 5. 2024 (8.30 - 15.30) - Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zdePRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO
 • 20. a 23. 5. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - ICT tipy pro snazší přípravu a realizaci výuky, se zaměřením pro začátečníky - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde
 • 22. 5. 2024 (14.00 - 17.30) - Předmět speciálně pedagogické péče jako PO pro žáky se SVP - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 22. a 23. 5. 2024 (vždy 8.30 - 15.30) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - WEBINÁŘ (8+8 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 24. 5. 2024 (8.30 - 15.30) - Vzdělávání a péče o žáky s PAS v běžné třídě ZŠ - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zdePRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO
 • 27. 5. 2024 (8.00 - 16.00) - Speciálně pedagogická péče a intervence u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 27. 5. 2024 (14.00 - 17.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 27. 5. a 3. 6. 2024 (vždy 13.30 - 17.00) - Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 28. a 30. 5. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 30. 5. 2024 (14.00 - 17.30) - Náměty  na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠWEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

ČERVEN 2024 - webináře a prezenční semináře

 • 3. 6. 2024 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 4. a 13. 6. 2024 (vždy 14.00 - 17.30) - Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 7. 6. 2024 (8.30 - 15.30) - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ. Více informací zde.
 • 10. 6. 2024 (8.00 - 16.00) - Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 10. 6. 2024 (8.00 - 15.30) - Ekohrátky ze zahrádky s prvky polytechniky - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.
 • 10. a 12. 6. 2024 (vždy 8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde