25. 2. 2019 - BRNO - Vedení rozhovoru s rodiči

Seminář je určený všem učitelům základních a středních škol, zejména třídním učitelům. Jeho účastníci se mimo jiné naučí identifikovat obsahovou a vztahovou stánku sdělení a seznámí se se základními principy úspěšné komunikace. Dále rozkryjí potenciál rozhovoru jako nástroje kultivace vztahu s rodiči také jako nástroje ke změně a získají praktické tipy pro komunikaci s problémovými rodiči a komunikaci v konfliktu. Seminář je prakticky zaměřený, jeho účastníci si prezentované techniky vyzkouší v praxi.

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční  se v pondělí 25. 2. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde. 

26. 2. 2019 - Brno - Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu

Seminář je určený učitelům zeměpisu a dějepisu na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. 

Seminář se uskuteční v úterý 26. 2. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře najdete zde.  

 

4. 3. 2019 OBSAZENO - BRNO - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Tento seminář realizujeme pro zájemce z různých škol i pro školní sborovny. Vznikl na základě opakovaných dotazů učitelů, kteří s asistenty pedagoga spolupracují čím dál tím častěji. Mezi témata semináře patří mimo jiné příprava na vyučování, rozdělení kompetencí mezi učitele a asistenta pedagoga a jejich komunikace v průběhu vyučování. Seminář je určený pro dvojice učitel - asistent pedagoga nebo pro učitele, kteří s asistentem pedagoga spolupracují nebo se na spolupráci připravují. Mohou se ho účastnit i sami asistenti, ale pro ty je vhodnější náš seminář "Asistent pedagoga ve školní praxi".

Seminář se koná v pondělí 4. 3. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

5. 3. nebo 7. 5. 2019 - Brno - Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě ZŠ

Tento seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a je novinkou v naší nabídce. Je určen učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům. 

Seminář se uskuteční v úterý 5. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránkého 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA OBSAZENA

Aktuálně je možné se přihlásit na další termín - úterý 7. 5. 2019.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

11. 3. nebo 5. 11. 2019 - BRNO - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

Tento velmi úspěšný seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům a školním pedagogům. Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno

Seminář se uskuteční v pondělí 11. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.   - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA


Další termín semináře byl stanoven na úterý 5. 11. 2019 a již nyní je možné zaslat přihlášku a místo si tak rezervovat (faktury budeme zasílat až v příštím školním roce).

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

 

12. 3. 2019 - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

Tento seminář je určen učitelům anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování různého typu učiva. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin. Bude se konat v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. Je možné zasílat přihlášky na termín v úterý 12. 3. 2019 (8.30 - 15.30). 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

13. 3. nebo 3. 6. 2019 - BRNO - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům ve školních družinách. Seminář se uskuteční ve středu 13. 3. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. - KAPACITA  JE JIŽ ZCELA OBSAZENA

Aktuálně je možné zaslat přihlášku na další termín konání semináře plánovaný na pondělí 3. 6. 2019.

Podrobnější informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

14. a 28. 3. 2019 - BRNO - Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole (pro 1. stupeň) - 8 hodin

Seminář má celkovou časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se ve čtvrtek 14. a ve čtvrtek 28. 3. 2019 vždy od 13.00 do 16.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde. 

15. 3. 2019 - BRNO - Efektivní řízení školy v praxi

Seminář je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol – ředitele, případně jejich zástupce. 

Seminář se uskuteční ve pátek 15. 3. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

18. 3. 2019 - BRNO - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi (8 hod.)

Hlavním cílem tohoto semináře je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Seminář je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22, od 1. 9. 2017 je novinkou v naší nabídce.

Seminář s časovou dotací 8 hodin se uskuteční v pondělí 18. 3. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

20. 3. 2019 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se ve středu 20. 3. 2019 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.