16. 3. 2018 ZRUŠENO - BRNO - Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků

Tento seminář je určený především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele, případně jejich zástupce, a dále pro další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků. Problematika hodnocení a sebehodnocení je ve školách stále více aktuální a to nejen v souvislosti s připravovaným kariérním řádem. Na semináři bude i prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi jeho účastníky. Časová dotace semináře je 6 hodin. 

Aktuálně je možné přihlásit se na termín v pátek 16. 3. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. - TERMÍN SEMINÁŘE BYL PRO NEDOSTATEČNÝ POČET ZÁJEMCŮ ZRUŠEN

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře a zpětné vazby z realizovaných seminářů naleznete zde.

20. 3. 2018 - BRNO - Spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí

Tento seminář je určen vedoucím a poradenským pracovníkům ze základních škol (ředitelům škol a jejich zástupcům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence). Seminář je v naší nabídce od loňského školního roku, ve kterém jsme ho realizovali třikrát. Jeho lektorkou je JUDr. Zuzana Frýbertová, pracovnice OSPODu, která se školami dlouhodobě úzce spolupracuje.

Seminář se uskuteční v úterý 20. 3. 2018 od 9:00 do 14:00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

 

22. 3. + 3. 4. 2018 - BRNO - Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi

Hlavním cílem tohoto semináře je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Seminář je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22, od 1. 9. 2017 je novinkou v naší nabídce.

Seminář s časovou dotací 16 hodin je rozdělen na dvě části a uskuteční se ve čtvrtek 22. 3. a v úterý 3. 4. 2018 vždy od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

4. 4. a 11. 6. 2018 - BRNO - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům ve školních družinách. Seminář se uskuteční ve středu 4. 4. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA  

Aktuálně přijímáme přihlášky na termín v pondělí 11. 6. 2018 od 9.00 do 14.00

Podrobnější informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

5. 4. 2018 - BRNO - Čtenářská gramotnost na 1. stupni základní školy v praxi

Seminář je určen pro učitele 1. stupně základních škol, kteří chtějí získat praktické tipy na rozvoj čtenářské gramotnosti u svých žáků. Účastníci semináře se seznámí mimo jiné s různými metodami a technikami čtení v jednotlivých ročnících 1. stupně, které vedou k postupnému rozvíjení čtení s porozuměním.  

Seminář má časovou dotaci 6 hodin a v Brně ho budeme opět realizovat ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 12.00 do 17.00 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách.  

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde.

6. 4. 2018 - BRNO - Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole

Tento velmi úspěšný seminář je již tradiční součástí naší nabídky a je určený učitelům na 1. i 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Jeho účastníci na semináři dostanou mimo jiné odpovědi na otázky  jak zvýšit spoluodpovědnost žáků za výsledky své školní práce, jak hodnotit individuální pokrok žáků nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  jak efektivně využívat sebehodnocení, proč je důležité kombinovat metody formativního a sumativního hodnocení.

 Seminář má časovou dotaci 6 vyučovacích hodin a uskuteční se v pátek 6. 4. 2018 od 9:00 do 14:00 hodin v Brně -Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

10. 4. 2018 - BRNO - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

Tento velmi úspěšný seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům a školním pedagogům. Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno

Seminář se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

16. a 17.4.2018 - BRNO - šk.psycholog

Přípravou tohoto semináře jsme reagovali na současnou situaci ve školách - od 1. 9. 2016 by měly všechny školy poskytovat poradenské služby prostřednictvím školních poradenských pracovišť, jejichž součástí jsou čím dál tím častěji školní psychologové. Cílem semináře se pomoci školním psychologům stát se platným členem školních poradenských pracovišť, podpořit jejich spolupráci s ostatními poradenskými pracovníky ve škole.

Seminář má časovou dotaci 16 vyučovacích hodin a uskuteční se v pondělí 16.4. a v úterý 17.4.2018 vždy od 8:30 do 15:30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

18. 4. 2018 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se ve středu 18. 4. 2018 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

23. 4. 2018 - BRNO - Vedení rozhovoru s rodiči

Seminář je určený všem učitelům základních a středních škol, zejména třídním učitelům. Jeho účastníci se mimo jiné naučí identifikovat obsahovou a vztahovou stánku sdělení a seznámí se se základními principy úspěšné komunikace. Dále rozkryjí potenciál rozhovoru jako nástroje kultivace vztahu s rodiči také jako nástroje ke změně a získají praktické tipy pro komunikaci s problémovými rodiči a komunikaci v konfliktu. Seminář je prakticky zaměřený, jeho účastníci si prezentované techniky vyzkouší v praxi. Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční  se v pondělí 23. 4. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.

25. 4. 2018 - BRNO - Efektivní řízení školy v praxi

Seminář je novinkou v naší nabídce a je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol – ředitele, případně jejich zástupce. 

Seminář se uskuteční ve středu 25. 4. 2018 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde