26. 11. 2019 - BRNO - Prevence a řešení školní neúspěšnosti

Tento seminář s časovou dotací 8 hodin je novinkou v naší nabídce. Uskuteční se v úterý 26. 11. 2019 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

27. 11. 2019 OBSAZENO nebo 4. 3. 2020 - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

Tento seminář je určen učitelům anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování různého typu učiva. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin. Bude se konat v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28. Je možné zasílat přihlášky na termín ve středu 27. 11. 2019 (8.30 - 15.30) - KAPACITA TOHOTO SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA OBSAZENA 


Přijímáme přihlášky na termín ve středu 4. 3. 2020. Faktury k tomuto semináři budeme vystavovat a rozesílat až v lednu.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

2. 12. 2019 - BRNO - Třídnické hodiny

Tento seminář je již tradiční součásti naší nabídky a je určený třídním učitelům a poradenským pracovníkům v základních a středních školách. Účastníci semináře mimo jiné získají teoretické zázemí - porozumí principům dynamiky třídy jako sociální skupiny. Budou řešit problematiku motivace pro realizaci třídnických hodin i rizika spojená s jejich realizací. Součástí semináře bude jako příklad dobré praxe ukázka standardní třídnické hodiny. Na semináři bude prostor i pro výměnu zkušeností z jednotlivých škol. Hodinová dotace semináře je 8 hodin.

Seminář se uskuteční v pondělí 2. 12. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře zde

3. 12. 2019 OBSAZENO nebo 3. 3. 2020 - Brno - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP

Tento seminář má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny. Jeho hlavním cílem je poskytnout jeho účastníkům praktické náměty k realizaci jednoho z podpůrných opatření - vedení předmětu speciálně pedagogické péče. Seminář je určený především školním speciálním pedagogům a školním psychologům, kteří mohou tento předmět ve školách vést. Účastnit se ho mohou i výchovní poradci a učitelé základních škol se zájmem o tuto problematiku. 

Seminář uskuteční v úterý 3. 12. 2019 od 13.00 do 16.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránkého 28. - KAPACITA TOHOTO SEMINÁŘE JE JIŽ OBSAZENA


Již nyní přijímáme přihlášky také na jarní termín konání semináře - v úterý 3. 3. 2020. Zálohové faktury budeme vystavovat a rozesílat až na počátku příštího roku.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

4. 12. 2019 OBSAZENO nebo 2. 3. 2020 - BRNO - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Tento seminář realizujeme pro zájemce z různých škol i pro školní sborovny. Vznikl na základě opakovaných dotazů učitelů, kteří s asistenty pedagoga spolupracují čím dál tím častěji. Mezi témata semináře patří mimo jiné příprava na vyučování, rozdělení kompetencí mezi učitele a asistenta pedagoga a jejich komunikace v průběhu vyučování. Seminář je určený pro dvojice učitel - asistent pedagoga nebo pro učitele, kteří s asistentem pedagoga spolupracují nebo se na spolupráci připravují. Mohou se ho účastnit i sami asistenti, ale pro ty je vhodnější náš seminář "Asistent pedagoga ve školní praxi".

Seminář se koná ve středu 4. 12. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA

Již nyní je možné zasílat přihlášky na termín v pondělí 2. 3. 2020. Zálohové faktury budeme vystavovat a rozesílat až na počátku příštího roku.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

9. 12. 2019 - Brno - Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání

 Seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a uskuteční se v pondělí 9. 12. 2019 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně -Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

13. 12. 2019 OBSAZENO nebo 19. 5. 2020 - Brno - Stimulace vývoje dítěte v předškolním věku

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ a poradenským pracovníkům na ZŠ. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

Tento kurz navazuje na kurz Posouzení a stimulace dítěte předškolního věku. Jeho absolvování však není podmínkou, ale výhodou. 

Seminář se uskuteční v pátek 13. 12. 2019 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA

Pro velký zájem jsme s lektorkou semináře domluvili další termín - úterý 19. 5. 2020. Již nyní přijímáme přihlášky, zálohové faktury budeme vystavovat a rozesílat až v průběhu ledna.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

6. 1. 2020 OBSAZENO nebo 10. 3. 2020 - BRNO - Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ

Tento velmi úspěšný seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům a školním pedagogům. Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno

Seminář se uskuteční v pondělí 6. 1. 2020 od 8:30 do 15:30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  - KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ ZCELA OBSAZENA

Pro velký zájem jsme domluvili s lektorkou semináře nový termín pro jeho konání na úterý 10. 3. 2020 - přihlášky přijímáme již nyní, zálohové faktury budeme vystavovat a rozesílat až na počátku příštího roku.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

 

8. 1. 2020 - BRNO - Asistent pedagoga v mateřské škole

Tento seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin. Je určen pedagogům a asistentům pedagoga běžných (nespeciálních) mateřských škol a jeho cílem je pomoci pracovníkům mateřských škol efektivně nastavit vzájemnou spolupráci a podpořit tak děti se specifickými vzdělávacími potřebami co nejlépe.

Seminář se poprvé v tomto školním roce uskuteční ve středu 8. 1. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránkého 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

10. 1. 2020 - BRNO - Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi (8 hod.)

Hlavním cílem tohoto semináře je vysvětlit účastníkům změny týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016. Seminář je zaměřený především na problematiku podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v praxi. Seminář je vhodný pro Výzvu 22.

Seminář s časovou dotací 8 hodin se uskuteční v pátek 10. 1. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách na ulici Stránského 28.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

20. 1. 2020 - BRNO - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům ve školních družinách. Seminář se uskuteční v pondělí 20. 1. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28

Podrobnější informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.