Květen + červen 2022 - webináře

18. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Spolu-práce s rodiči žáků se SVP - ZRUŠENO 

19. 5. 2022 (8.30 - 16.30) - Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - více informací a přihlašovací formulář

19. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

23. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Využití metod čtenářské gramotnosti v naukových předmětech ve 4. a 5. třídě - více informací a přihlašovací formulář

23. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Rozvíjení čtenářské gramotnosti u začínajících čtenářů - více informací a přihlašovací formulář

23. a 25. 5. 2022 (vždy 13.00 - 16.30) - Asistent pedagoga ve školní praxi - více informací a přihlašovací formulář

24. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce - více informací a přihlašovací formulář

26. a 31. 5. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) - Práce s diferencovanou třídou v matematice - více informací a přihlašovací formulář

30. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Osvědčené metody práce s textem od 4. do 9. ročníku) - více informací a přihlašovací formulář

30. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na využití skupinové práce na 1. stupni ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

30. 5. 2022 (14.00 - 17.30) - Rozvíjení čtenářské gramotnosti u začínajících čtenářů - více informací a přihlašovací formulář

31. 5. a 7. 6. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) - Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - více informací a přihlašovací formulář

2. 6. 2022 (13.00 - 16.30) - Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVP - více informací a přihlašovací formulář

6. a 8. 6. 2022 (8.00 - 11.30) - Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - více informací a přihlašovací formulář

9. 6. 2022 (14.00 - 17.30) - Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ - více informací a přihlašovací formulář

13. 6. 2022 (8.30 - 16.30) - Školní poradenské pracoviště v praxi - více informací a přihlašovací formulář

15. 6. 2022 (14.00 - 17.30) - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP - více informací a přihlašovací formulář

15. 6. 2022 (14.00 - 17.30) - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - více informací a přihlašovací formulář