Webináře a prezenční semináře pro ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2022

3. 10. 2022 (13.00 - 16.30) Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVP - WEBINÁŘ. OBSAZENO

3. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce - prezenční seminář V BRNĚ. ZRUŠENO

3. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií -  prezenční seminář V BRNĚ. ZRUŠENO

3. a 5. 10. 2022 (8.00 - 11.30) Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). OBSAZENO

4. a 6. 10. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

4. a 11. 10. 2022 (vždy 13.00 - 16.30) Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

5. 10. 2022 (8.00 - 16.00) Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ. OBSAZENO.

7. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

7. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Efektivní řízení školy v praxi - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

10. 10. 2022 (14.00 - 17.30) Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

10. 10. 2022 (14.00 - 17.30) Rozvíjení čtenářských dovedností u začínajících čtenářů - WEBINÁŘ. OBSAZENO

12. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

12. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

13. 10. 2022 (14.00 - 17.30) Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde

17. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

17. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Práce s diferencovanou třídou v matematice - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

17. a 24. 10. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) Asistent pedagoga ve školní praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

18. 10. 2022 (8.00 - 16.00) Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

19. 10. 2022 (8.30 - 15.30) Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi -  prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

19. 10. (14.00 - 17.30) a 21. 10. 2022 (8.00 - 11.30) Efektivní řízení školy v praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

19. a 20. 10. 2022 (vždy 13.00 - 16.30) Školní poradenské pracoviště v praxi - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

20. 10. 2022 (14.00 - 17.30) Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

31. 10. 2022 (14.00 - 17.30) Osvědčené metody práce s textem od 4. do 9. ročníku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

31. 10. a 2. 11. 2022 (8.00 - 11.30) Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). OBSAZENO

31. 10. 2022 (14.00 - 17.30) Rozvíjení čtenářských dovedností u začínajících čtenářů - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

Webináře a prezenční semináře pro LISTOPAD - PROSINEC 2022

1. 11. 2022 (14.00 - 17.30) Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

1. a 3. 11. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) Práce s diferencovanou třídou v matematice - WEBINÁŘ (4+4 hodiny). Více informací a přihlašovací formulář zde.

7. 11. 2022 (8.00 - 16.00) Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

7. 11. 2022 (14.00 - 17.30) Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde

8. a 10. 11. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

11. 11. 2022 (8.30 - 15.30) Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

14. a 16. 11. 2022 (8.00 - 11.30) Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - WEBINÁŘ (4+4 hod.). Více informací a přihlašovací formulář zde.

21. 11. 2022 (8.30 - 15.30) Speciálně pedagogická péče a intervence u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

21. 11. 2022 (8.30 - 15.30) Náměty k výuce slohu na ZŠ - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

21. 11. 2022 (14.00 - 17.30) Spolu-práce s rodiči žáků se SVP - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

23. 11. 2022 (14.00 - 17.30) Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

23. 11. (14.00 - 17.30) a 25. 11. 2022 (8.00 - 11.30) Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

23. 11. 2022 (8.30 - 15.30) Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

28. 11. 2022 (13.30 - 17.00) Náměty k výuce slohu na ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

28. a 30. 11. 2022 (vždy 13.00 - 16.30) Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění - WEBINÁŘ (4+4 hodiny). Více informací a přihlašovací formulář zde.

30. 11. a 1. 12. 2022 (vždy 8.00 - 16.00) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - WEBINÁŘ (8+8 hodin). Více informací a přihlašovací formulář zde.

1. a 6. 12. 2022 (vždy 14.00 - 17.30) Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadanéWEBINÁŘ (4+4 hodiny). Více informací a přihlašovací formulář zde.

12. 12. 2022 (8.30 - 15.30) Náměty na využití kritérií při plnění úkolů a hodnocení ve výuce ČJ - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

12. 12. 2022 (8.00 - 16.00) Speciálně pedagogická péče a intervence u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ - WEBINÁŘ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

16. 12. 2022 (8.30 - 15.30) Vzdělávání a péče o žáky s poruchami autistického spektra v běžné třídě ZŠ - prezenční seminář V BRNĚ. Více informací a přihlašovací formulář zde.

 

Webináře a prezenční semináře LEDEN - ÚNOR 2023

11. a 12. 1. 2023 (vždy 8.30 - 15.30) - EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - prezenční seminář V BRNĚ (8+8 hodin). Více informací a přihlašovací formulář zde.