15. 10. 2020 ZRUŠENO - Brno - Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se SVP

Tento seminář má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny. Jeho hlavním cílem je poskytnout jeho účastníkům praktické náměty k realizaci jednoho z podpůrných opatření - vedení předmětu speciálně pedagogické péče. Seminář je určený především školním speciálním pedagogům a školním psychologům, kteří mohou tento předmět ve školách vést. Účastnit se ho mohou i výchovní poradci a učitelé základních škol se zájmem o tuto problematiku. 

Seminář uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 13.00 do 16.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránkého 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde

19. 10. 2020 ZRUŠENO - BRNO - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Tento seminář realizujeme pro zájemce z různých škol i pro školní sborovny. Vznikl na základě opakovaných dotazů učitelů, kteří s asistenty pedagoga spolupracují čím dál tím častěji. Mezi témata semináře patří mimo jiné příprava na vyučování, rozdělení kompetencí mezi učitele a asistenta pedagoga a jejich komunikace v průběhu vyučování. Seminář je určený pro dvojice učitel - asistent pedagoga nebo pro učitele, kteří s asistentem pedagoga spolupracují nebo se na spolupráci připravují. Mohou se ho účastnit i sami asistenti, ale pro ty je vhodnější náš seminář "Asistent pedagoga ve školní praxi".

Seminář se koná v pondělí 19. 10. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

20. 10. 2020 ZRUŠENO - BRNO - Práce s diferencovanou třídou v matematice

Seminář je určen učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování učiva aritmetiky, algebry i geometrie. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování.

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v úterý 20. 10. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28 v Brně-Žabovřeskách. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

22. 10. ZRUŠENO nebo 23. 11. 2020 - BRNO - Když se v matematice nedaří

Novinka v naší nabídce od srpna 2020. Seminář je určen učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům. Lektorkou semináře je Mgr. Jiřina Bednářová, velmi zkušený speciální pedagog, dlouholetý pracovník PPP Brno.

V současné době je možné zasílat přihlášky na dva termíny: ve čtvrtek 22. 10. nebo v pondělí 23. 11. 2020 vždy od 8:30 do 15:30 hodin v Brně, Stránského 28. (LISTOPADOVÝ TERMÍN JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

29. 10. 2020 ZRUŠENO - BRNO - Práce s diferencovanou třídou na 1. stupni ZŠ

Seminář je určen učitelům 1. stupně ZŠ. Na semináři dostanete mimo jiné odpovědi na otázky, jak diferencovanou práci se žáky ve vyučování organizovat, jak diferencovanou práci hodnotit, jak najít v průběhu vyučování časový prostor pro individuální práci se žáky, kteří to potřebují. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i ověřování znalostí a jsou využitelné především v českém jazyce a v matematice. Diferencovaná výuka se osvědčuje jako jedno z podpůrných opatření pro žáky v rámci společného vzdělávání. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování.

Seminář má celkovou časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se  ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

30. 10. 2020 ZRUŠENO - Brno - Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - 8 hodin

Seminář s celkovou časovou dotací 8 hodin nabízíme v pátek 30. 10. 2020 od 8.30 do 15.30 v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. (Seminář bude více zaměřen na práci na 1. stupni ZŠ.)

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde. 

2. 11. 2020 ZRUŠENO - BRNO - Výuka předmětu volba povolání na základní škole

Seminář je určený výchovným poradcům a učitelům základních škol, kteří vyučují předmět "Volba povolání" v rámci pracovních činností v 8. a 9. ročníku nebo se na jeho výuku připravují. Účastníci semináře se seznámí  s funkčním modelem kariérního poradenství na základní škole, zanalyzují si zdroje pro výuku předmětu Volba povolání ve vlastní škole, získají kompetence, které jim umožní zahájit výuku, a budou vybaveni modelovými metodikami k jednotlivým předmětům.

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se v pondělí 2. 11. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách, Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlášky naleznete zde.

 

5. 11. 2020 ZRUŠENO - BRNO - Práce s diferencovanou třídou ve fyzice

Seminář je určený učitelům fyziky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií, kteří vyučují ve třídách, ve kterých je široké spektrum žáků - žáci dobře a mimořádně nadaní, žáci průměrní i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Metody a formy práce a učební pomůcky, které budou na semináři představeny jako příklady dobré praxe, jsou využitelné při procvičování i prověřování různého typu učiva. Všichni účastníci semináře obdrží zdarma výukový materiál pro učitele pro práci v diferencované třídě v hodnotě 350,- Kč a naučí se tento materiál využívat ve vyučování. 

Seminář má časovou dotaci 8 hodin a uskuteční se ve čtvrtek 5. 11. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

9. 11. 2020 - BRNO - Třídnické hodiny

Tento seminář je již tradiční součásti naší nabídky a je určený třídním učitelům a poradenským pracovníkům v základních a středních školách. Účastníci semináře mimo jiné získají teoretické zázemí - porozumí principům dynamiky třídy jako sociální skupiny. Budou řešit problematiku motivace pro realizaci třídnických hodin i rizika spojená s jejich realizací. Součástí semináře bude jako příklad dobré praxe ukázka standardní třídnické hodiny. Na semináři bude prostor i pro výměnu zkušeností z jednotlivých škol. Hodinová dotace semináře je 8 hodin.

Seminář se uskuteční v pondělí 9. 11. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti EVERESTA na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře zde

10. 11. 2020 - Brno - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané

Tento seminář s časovou dotací 8 vyučovacích hodin je určený učitelům mateřských škol, učitelům 1. a 2. stupně základních škol, výchovným poradcům a školním speciálním pedagogům. V naší nabídce je od loňského školního roku.

Seminář se uskuteční v úterý 10. 11. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně-Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28. 

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde. 

11. 11. 2020 - Brno - Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání

 Seminář má časovou dotaci 8 vyučovacích hodin a uskuteční se ve  středu 11. 11. 2020 od 8.30 do 15.30 hodin v Brně -Žabovřeskách v učebně společnosti Everesta na ulici Stránského 28.  

Bližší informace o semináři včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.