• Motto:

    Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomínání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé. Richard Bach
  • 1