Vedení poradenského rozhovoru - 16 hodin

Číslo akreditace: MSMT – 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Hodinová dotace: 16 hodin (Program budeme realizovat ve dvou dnech v blocích po 8 hodinách.)

Cílová skupina: seminář je určený pro poradenské pracovníky ve školách – výchovné poradce, školní metodicky prevence, školní speciální pedagogy a školní psychology.

 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky: 

Témata pro 1. část semináře (8 hodin):

  • Pomáhající pracovník ve školství – vymezení poradenské role a její odlišení od role učitelské, pomáhání jako kontinuum mezi pomocí a kontrolou, místo pomáhajícího pracovníka v systému školy, rizika pomáhající profese (např. konflikt rolí, koalice, očekávání).
  • Specifika poradenského rozhovoru – odlišení poradenského rozhovoru od rozhovoru běžného, důraz na dojednání spolupráce, zaměření na společně dojednaný cíl. Rozhovor jako prostředek k navození změny.
  • Kontext poradenského rozhovoru – na co všechno je třeba brát zřetel, když vedeme poradenský rozhovor.
  • Techniky pro vedení poradenského rozhovoru – věnování pozornosti, naladění na partnera v rozhovoru, techniky aktivního naslouchání.

Témata pro 2. část semináře (8 hodin):

  • Struktura poradenského rozhovoru
  • Komunikace v konfliktu
  • Praktické trénování vedení rozhovorů, sebereflexe a zpětná vazba ostatních účastníků
  • Rozvíjení a prohlubování praktických dovedností ve vedení poradenského rozhovoru

 

 

Cena:  2290,- Kč

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Místo konání: Brno

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář) 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu. 

 

S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ