Vedení poradenského rozhovoru - 16 hodin

Číslo akreditace: MSMT – 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 16 hodin (Program budeme realizovat ve dvou dnech v blocích po 8 hodinách.)

Cílová skupina: Seminář je určený pro poradenské pracovníky ve školách – výchovné poradce, školní metodicky prevence, školní speciální pedagogy a školní psychology.

 Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky: 

Témata pro 1. část semináře (8 hodin):

  • Pomáhající pracovník ve školství – vymezení poradenské role a její odlišení od role učitelské, pomáhání jako kontinuum mezi pomocí a kontrolou, místo pomáhajícího pracovníka v systému školy, rizika pomáhající profese (např. konflikt rolí, koalice, očekávání).
  • Specifika poradenského rozhovoru – odlišení poradenského rozhovoru od rozhovoru běžného, důraz na dojednání spolupráce, zaměření na společně dojednaný cíl. Rozhovor jako prostředek k navození změny.
  • Kontext poradenského rozhovoru – na co všechno je třeba brát zřetel, když vedeme poradenský rozhovor.
  • Techniky pro vedení poradenského rozhovoru – věnování pozornosti, naladění na partnera v rozhovoru, techniky aktivního naslouchání.

Témata pro 2. část semináře (8 hodin):

  • Struktura poradenského rozhovoru
  • Komunikace v konfliktu
  • Praktické trénování vedení rozhovorů, sebereflexe a zpětná vazba ostatních účastníků
  • Rozvíjení a prohlubování praktických dovedností ve vedení poradenského rozhovoru

      Cena:  2290,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 

S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE