Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a poradenským pracovníkům (výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům) na základních školách.

 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

  • Uvedení do kontextu, odpovědi na otázky typu: „Je každý nezdar v matematice způsoben dyskalkulií?“
  • Možné příčiny potíží v matematice
  • Specifická porucha učení – dyskalkulie
  • Vliv dalších specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice
  • Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorová orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy
  • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace
  • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací
  • Rozvoj schopnosti aplikace číselných operací

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  pondělí 6. 12. 2021 (8.30 do 16.30) - OBSAZENO

středa 19. 1. 2022 (8.30 do 16.30) 

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: