Asistent pedagoga ve školní praxi - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen asistentům pedagoga ze základních a středních škol a poradenským pracovníkům ve školách, kteří práci asistentů pedagoga mohou metodicky vést – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Systém péče o žáky se SVP v legislativním kontextu
 • Podstata podpůrných opatření
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – charakteristiky jednotlivých typů obtíží, popis změněných vzdělávacích potřeb.
 • Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce.
 • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností. Dojednávání spolupráce s nemotivovanými učiteli.
 • Vliv asistenta na klima třídy.
 • Navázání kontaktu, spolupráce, podpora procesu integrace žáka se speciální vzdělávací potřebou.
 • Spolupráce se zákonnými zástupci.
 • Zdroje podpory AP (poradenští pracovníci ve škole a ŠPZ)

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání: 

 • pondělí 22. a středa 24. 11. 2021 (vždy od 13.00 do 16.30 hodin) - OBSAZENO 
 • pondělí 24. a středa 26. 1. 2022 (vždy od 13.00 do 16.30 hodin) - nově zařazený termín, na který se můžete přihlásit 

Uzavírka přihlášek: do pátku 21. ledna 2022.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: