Asistent pedagoga ve školní praxi - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen asistentům pedagoga ze základních a středních škol a poradenským pracovníkům ve školách, kteří práci asistentů pedagoga mohou metodicky vést – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

  • Systém péče o žáky se SVP v legislativním kontextu
  • Podstata podpůrných opatření
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – charakteristiky jednotlivých typů obtíží, popis změněných vzdělávacích potřeb.
  • Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce.
  • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností. Dojednávání spolupráce s nemotivovanými učiteli.
  • Vliv asistenta na klima třídy.
  • Navázání kontaktu, spolupráce, podpora procesu integrace žáka se speciální vzdělávací potřebou.
  • Spolupráce se zákonnými zástupci.
  • Zdroje podpory AP (poradenští pracovníci ve škole a ŠPZ)

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání: pondělí 17. 10. a pondělí 24. 10. 2022 (vždy 14.00 - 17.30)

·         webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut       

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před začátkem webináře nebo po naplnění kapacity semináře.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: