Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. i 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.   

 

Lektor: Mgr. Květoslava Řezáčová

Přehled témat výuky:

  • Metodická řada pro osvojování slovní zásoby.
  • Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Různé podoby vedení slovníčků a práce s nimi.
  • Aktivity na procvičování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka – příklady dobré praxe.
  • Náměty na pomůcky.
  • Tipy na online procvičování slovní zásoby pro výuku ve škole i domácí přípravu.
  • Tipy na ověřování a hodnocení znalosti slovní zásoby.

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  středa 12. 1. 2022 (14.00 - 17.30)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: