Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení - 4 hodiny

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelů 1. a 2. stupně základních škol a poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.  

Témata semináře:

  • Vývojové fáze čtenářské gramotnosti
  • Odlišnosti ve vývojových fázích čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPU)
  • Vliv vývoje řeči a dalších předpokladů pro čtení na práci s textem u žáků s SPU
  • Co může pomoci v rozvoji čtenářství u žáků s SPU
  • Základní podpůrná opatření napomáhající práci s textem ve výuce

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

Cena:  890,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: čtvrtek 11. 5. 2023 (12.30 - 16.00)

(dopoledne předchází 4hodinový seminář o aplikaci gramatických pravidel u žáků s SPU)

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: pátek 5. května

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: