Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - webinář - 4 hodiny

Kromě webináře nabízíme toto téma také v podobě 8hodinovného prezenčního semináře v Brně. Nejbližší termín najdete zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen pro tandem učitel + asistent pedagoga z jedné třídy, případně pro samotné učitele. Je vhodný zejména pro pedagogické pracovníky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií.  

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Legislativní ukotvení funkce asistenta pedagoga.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami-podstata přístupu pedagogů v kontextu inkluzivního vzdělávání (efektivní podpůrná opatření)
 • Jak pracovat se třídou, jejíž součástí jsou žáci se SVP (vhodné did. metody, diferenciace apod.)
 • Kompetence asistenta pedagoga
 • Spolupráce pedagoga s asistentem - příprava na vyučování, rozdělení kompetencí, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností.
 • Spolupráce s rodiči žáků se SVP

Cena:  690,- Kč 

Termíny konání:  pondělí 30. 9. 2024 (14.00 - 17.30)

 • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: