Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen pro tandem učitel + asistent pedagoga z jedné třídy, případně pro samotné učitele. Je vhodný zejména pro pedagogické pracovníky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií.  

 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

  • Legislativní ukotvení funkce asistenta pedagoga.
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami-podstata přístupu pedagogů v kontextu inkluzivního vzdělávání (efektivní podpůrná opatření)
  • Jak pracovat se třídou, jejíž součástí jsou žáci se SVP (vhodné did. metody, diferenciace apod.)
  • Kompetence asistenta pedagoga
  • Spolupráce pedagoga s asistentem - příprava na vyučování, rozdělení kompetencí, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností.
  • Spolupráce s rodiči žáků se SVP

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  pondělí 6. 12. 2021 (13.30 - 17.00 hodin)

  • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut

Uzavírka přihlášek: pátek 3. 12. 2021  

                          

 Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: