Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi - webinář - 4 hodiny

Kromě webináře nabízíme toto téma také v podobě 8hodinovného prezenčního semináře v Brně. Nejbližší termín najdete zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen pro tandem učitel + asistent pedagoga z jedné třídy, případně pro samotné učitele. Je vhodný zejména pro pedagogické pracovníky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií.  

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

  • Legislativní ukotvení funkce asistenta pedagoga.
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami-podstata přístupu pedagogů v kontextu inkluzivního vzdělávání (efektivní podpůrná opatření)
  • Jak pracovat se třídou, jejíž součástí jsou žáci se SVP (vhodné did. metody, diferenciace apod.)
  • Kompetence asistenta pedagoga
  • Spolupráce pedagoga s asistentem - příprava na vyučování, rozdělení kompetencí, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností.
  • Spolupráce s rodiči žáků se SVP

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  pondělí 7. 11. 2022 (14.00 - 17.30) 

·         webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

                       

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: