Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny.

 Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávaní
 • Co všechno ovlivňuje učitele v tom, co žáky učí a jak je hodnotí
 • Práce s výstupy v ŠVP, vymezená základního učiva
 • Diferenciace jako způsob organizace vyučování, který vede k podpoře všech žáků ve třídě
 • Příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
 • Metody a formy práce v diferencované třídě – příklady dobré praxe
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v daném předmětu – příklady dobré praxe
 • Podpora motivace žáků a hodnocení diferencované práce 
 • Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení
 • Formativní a sumativní hodnocení a způsoby jejich vyjádření – příklady dobré praxe
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sebehodnocení žáků jako prostředek k posílení spoluodpovědnosti žáků za výsledky vzdělávání a podpora motivace žáka k učení – příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

·         webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

 Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: