Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny.

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávaní
 • Co všechno ovlivňuje učitele v tom, co žáky učí a jak je hodnotí
 • Práce s výstupy v ŠVP, vymezená základního učiva
 • Diferenciace jako způsob organizace vyučování, který vede k podpoře všech žáků ve třídě
 • Příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
 • Metody a formy práce v diferencované třídě – příklady dobré praxe
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v daném předmětu – příklady dobré praxe
 • Podpora motivace žáků a hodnocení diferencované práce 
 • Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení
 • Formativní a sumativní hodnocení a způsoby jejich vyjádření – příklady dobré praxe
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sebehodnocení žáků jako prostředek k posílení spoluodpovědnosti žáků za výsledky vzdělávání a podpora motivace žáka k učení – příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 •  seminář bude rozdělený za 4 bloky po dvou vyučovacích hodinách s dostatečně velkými přestávkami 
 • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků 

 

 Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: