Aplikace gramatických pravidel u žáků s SPU a jinými SVP - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně základních škol, asistentům pedagoga a poradenským pracovníkům ve školách. 

 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

  • Mapování možných příčin zvýšené chybovost ve psaní u žáků se specifickými poruchami učení (déle jen SPU) a jinými SVP
  • Co je za obtížemi v aplikaci gramatického učiva?
  • Jak můžeme pomoci žákům s SPU aplikovat gramatická pravidla? Zaměření na psaní i/y – měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova, podstatná a přídavná jména, shoda podnětu s přísudkem
  • Základní podpůrná opatření napomáhající ke snížení chybovosti 

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  

  • čtvrtek 11. 11. 2021 (8.00 - 11.30 hodin) - TERMÍN JE OBSAZEN
  • pondělí 20. 12. 2021 (8.00 - 11.30 hodin) - nově zařazený termín, na který se můžete přihlásit

Uzavírka přihlášek: pátek 17. 12. 2021 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: