Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. i 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Seminář je vhodný především pro školní sborovnu, je možné ho realizovat i pro učitele z různých škol. 

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Funkce hodnocení žáků, vymezení základních pojmů
 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu a ve školním vzdělávacím programu, dohoda se žáky, komunikace s rodiči
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření
 • Náměty na hodnocení žáků ve škole – příklady dobré praxe:
 • z hlediska formy hodnocení – formativní a sumativní
 • z hlediska způsobu vyjádření hodnocení – slovně a známkou
 • z hlediska hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení

 

Cena:  590,- Kč 

Termíny konání:  

 • čtvrtek 25. 11. 2021 (13.00 - 16.30) se zaměřením pro 1. stupeň ZŠ
 • pondělí 10. 1. 2022 (14.00 - 17.30) se zaměřením pro 2. stupeň ZŠ  
 • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut

Uzavírka přihlášek je ve středu 24. listopadu 2021 ve 12.00 / v pátek 7. ledna 2022 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: