Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků - webinář - 4 hodiny

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. i 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Seminář je vhodný především pro školní sborovnu, je možné ho realizovat i pro učitele z různých škol. 

 Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Funkce hodnocení žáků, vymezení základních pojmů
 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu a ve školním vzdělávacím programu, dohoda se žáky, komunikace s rodiči
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření
 • Náměty na hodnocení žáků ve škole – příklady dobré praxe:
  • z hlediska formy hodnocení – formativní a sumativní
  • z hlediska způsobu vyjádření hodnocení – slovně a známkou
  • z hlediska hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
  • sebehodnocení jako prostředek k posílení motivace a spoluodpovědnosti žáků za výsledky své práce

Cena:  690,- Kč 

Termín konání:  úterý 17. 9. 2024 (10.00 - 13.30)

 • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: