Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol - ředitele a jejich zástupce, případně vedoucí předmětových komisí a další pedagogické pracovníky, kteří se podílí na hospitační činnosti a hodnocení pedagogických pracovníků

 

Lektor:  RNDr. Petr Lukáš - více informací o lektorovi zde

Přehled témat výuky:

 • Právní zakotvení hospitační činnosti
 • Cíle hospitační činnosti
 • Oblasti hodnocení pedagogických pracovníků, kritéria pro hodnocení
 • Příprava hospitace
 • Průběh hospitace a rozhovor po hospitaci
 • Rizika hospitační činnosti
 • Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka - příklad dobré praxe
 • Využití hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků k podpoře jejich dalšího rozvoje a k jejich finančnímu ohodnocení 

 

Cena semináře vedeného prezenčně: 1190,- Kč

Cena semináře vedeného online: 990,- Kč

Termín konání semináře: 

1. část - středa 3. 2. 2021 (13.00 - 16.30) online 

2. část - pátek 5. 2. 2021 (8.30 - 12.00) online 

 • Seminář bude realizovaný ve dvou rozdělený na dvě části - 4 + 4 vyučovací hodiny, každá číst bude rozdělena na 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
 • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků
 • všichni účastníci semináře obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě - příklady náplní práce, vnitřních předpisů školy, organizačního řádu apod. 

Uzavírka přihlášek: pondělí 1. 2. 2021 ve 12.00 hodin

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - není třeba mít program instalovaný v počítači.V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 

Tento úspěšný seminář je v naší nabídce od listopadu 2015. Hodnocení účastníků realizovaných seminářů bylo velmi pozitivní, s vyhodnocením zpětné vazby se můžete seznámit zde: 

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):