Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny.

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Plán pedagogické podpory jako nástroj na koordinaci péče o žáka v rámci podpůrných opatření 1. stupně – struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření 2. až 5. stupně – spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření a nástroj na koordinaci péče o žáka
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka při nastavení a realizaci podpůrných opatření v praxi
 • Náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření ve škole – úprava obsahu a výstupů, pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče, asistent pedagoga, organizace výuky a hodnocení žáků se SVP
 • Systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

 

 Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

 • seminář prověhne ve dvou dnech rozdělený na dvě části po čtyřech vyučovacích hodinách  
 • počet účastníků bude cca 20 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků 

Uzavírka přihlášek: 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

 Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: