Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

 SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny.

 Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Plán pedagogické podpory jako nástroj na koordinaci péče o žáka v rámci podpůrných opatření 1. stupně – struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření 2. až 5. stupně – spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření a nástroj na koordinaci péče o žáka
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka při nastavení a realizaci podpůrných opatření v praxi
 • Náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatření ve škole – úprava obsahu a výstupů, pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče, asistent pedagoga, organizace výuky a hodnocení žáků se SVP
 • Systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

 Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 • webinář proběhne ve dvou dnech rozdělený na 2 části po čtyřech vyučovacích hodinách; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Nahlédněte do zpětné vazby z předchozích termínů semináře: