Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ – 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ JE V NAŠÍ NABÍDCE OD ZÁŘÍ 2016 A ABSOLVOVALO HO JIŽ VÍCE NEŽ 300 SPOKOJENÝCH SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A UČITELŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. SEMINÁŘ JE VHODNÝ K ŠABLONÁM 2.

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený prezenčně nebo online

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, vedoucím pracovníkům ve školách, vedoucím školních poradenských pracovišť, výchovným poradcům, a školním speciálním pedagogům 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti.

Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě.

Podrobný přehled témat výuky:

  • Vývoj a posouzení úrovně fonologického uvědomění
  • Vývoj a posouzení úrovně zrakového vnímání
  • Vývoj a posouzení úrovně prostorové orientace
  • Posouzení úrovně čtenářských dovedností
  • Posouzení úrovně písemného projevu
  • Možnosti posilování, stimulace oslabených funkcí
  • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v oblasti čtení a psaní

 

Cena:  1190,- Kč - prezenčně vedený seminář (plánujeme na jaro 2021) 

Cena: 990,- Kč - online vedený seminář

Termín konání: úterý 11. 5. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE

  • seminář bude rozdělený na čtyři bloky po 2 vyučovacích hodinách s dostatečně dlouhými přestávkami 
  • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

 

Přihlášení na online seminář: pátek 7. 5. 2021

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro 2021; v případě zájmu nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře

 

S vyhodnocením zpětné vazby z již realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):