Čtenářská gramotnost u žáků se specifickými poruchami učení - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelů 1. a 2. stupně základních škol a poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.  

 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

  • Vývojové fáze čtenářské gramotnosti
  • Odlišnosti ve vývojových fázích čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPU)
  • Vliv vývoje řeči a dalších předpokladů pro čtení na práci s textem u žáků s SPU
  • Co může pomoci v rozvoji čtenářství u žáků s SPU
  • Základní podpůrná opatření napomáhající práci s textem ve výuce

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  

  • pondělí 20. 12. 2021 (13.30 - 17.00 hodin) - OBSAZENO
  • čtvrtek 10. 2. 2022 (8.00 - 11.30 hodin) - nově zařazený termín, na který se můžete přihlásit

Uzavírka přihlášek: středa 9. 2. 2021 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: