Spolu-práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelů 1. a 2. stupně základních škol a poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům – a vedoucím pracovníkům ve školách. Je vhodný i pro školní sborovny, škola při něm může průběžně promýšlet nastavení systémových změn.

 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

  • Charakteristika obtíží žáka se SVP ve školním a domácím prostředí
  • Kompetence školy a rodičů
  • Co si s rodiči vyjasňujeme? Cíle vzdělávání, podpůrná opatření, rozdíl mezi podporou a úlevou
  • Práce s doporučením školského poradenského zařízení pro žáka
  • Jednání a rozhovory s rodiči
  • Podpora domácí přípravy žáků se SVP

 

Cena:  590,- Kč 

Termíny konání:  

  • středa 18. 5. 2022 (14.00 - 17.30 hodin) - ZRUŠENO
  • seminář proběhne ve dvou blocích dlouhých 2 vyučovací hodiny s přestávkou 30 minut

Uzavírka přihlášek: vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných seminářů: