Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele různých předmětů 1. i 2. stupně základních škol.  

Lektorky: Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Pavla Šoltésová

Přehled témat výuky: Tento seminář je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti v hodinách všech předmětů na I. i II. stupni.

  • Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence
  • Čtenářské strategie
  • Typy textů z různých hledisek
  • Příklady dobré praxe práce s textem v různých předmětech – metody a formy
  • Využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Informační zdroje ke čtenářské gramotnosti
  • Aktivity vedoucí k rozvoji čtenářství a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, besedy, referáty, čtenářské poličky a deníky) 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek na webinář je 24 hodin před zahájením nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: