Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele různých předmětů 1. i 2. stupně základních škol.  

Lektor: Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Pavla Šoltésová

Přehled témat výuky: Tento seminář je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti v hodinách všech předmětů na I. i II. stupni.

  • Čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence
  • Čtenářské strategie
  • Typy textů z různých hledisek
  • Příklady dobré praxe práce s textem v různých předmětech – metody a formy
  • Využití průřezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Informační zdroje ke čtenářské gramotnosti
  • Aktivity vedoucí k rozvoji čtenářství a vztahu ke knihám (čtenářské dílny, besedy, referáty, čtenářské poličky a deníky) 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

  •  seminář bude rozdělený za 4 bloky po dvou vyučovacích hodinách s dostatečně velkými přestávkami 
  • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků 

Uzavírka přihlášek na seminář: -

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: