Náměty na využití skupinové práce na 1. stupni základní školy - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol.  

 

   

 

Lektor: Mgr. Pavla Šoltésová

Přehled témat výuky:

  • Skupinová práce jako efektivní metoda učení
  • Úskalí, která při využití skupinové práce ve vyučování vznikají
  • Ukázky zařazení skupinové práce do vyučování – příklady dobré praxe
  • Evokační a kooperativní metody – např. skládankové učení, turnaj týmů, sněhová koule
  • Pravidla a role pro práci ve skupině, nastavení úkolu tak, aby se na plnění úkolu podíleli všichni členové
  • Diferencovaná práce ve skupině a se skupinami – příklady dobré praxe
  • Možnosti vyhodnocování skupinové práce
  • Sdílení zkušeností účastníků semináře

 

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: