Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.

  

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Hodnocení ve škole a v běžném občanském životě
 • Funkce hodnocení žáků
 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Formy hodnocení – sumativní a formativní
 • Způsob vyjádření hodnocení – slovně a známkou
 • Hodnocení z pohledu hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
 • Pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu a ve školním vzdělávacím programu, domluva se žáky, komunikace se zákonnými zástupci žáků
 • Řešení školního neprospěchu, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Hodnocení žáků na vysvědčení
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření
 • Sebehodnocení žáků jako prostředek k posílení spoluodpovědnosti žáků za výsledky jejich vzdělávání a podpory motivace k učení – příklady dobré praxe
 • Náměty za realizaci hodnotících aktivit, jejich rozbor a využití v různých fázích výuky – příklady dobré praxe

 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: