Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ - webinář - 4 hodiny

 

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen školním speciálním pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům, učitelům 1. i 2. stupně základních škol se zájmem o problematiku a asistentům pedagoga.  

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

  • Vymezení pojmů – žáci s LMP a žáci s hraničním nadáním
  • Základní legislativa – podpůrná opatření pro žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním
  • Důležitost včasného zahájení podpory o tyto žáky – jak ve škole, tak v domácím prostředí
  • Praktické náměty na rozvoj a podporu žáků s LMP a žáků s hraničním nadání – příklady dobré praxe
  • Koordinace postupů v rámci školy – spolupráce poradenských pracovníků, učitelů a asistenta pedagoga
  • Spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při nastavení, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření pro žáka s LMP a žáka s hraničním nadáním

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  středa 23. 11. 2022 (14.00 - 17.30)

  • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
  • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě
  • účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzávěrka přihlášek je vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: