Náměty na práci se žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním na ZŠ - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen školním speciálním pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům, učitelům 1. i 2. stupně základních škol se zájmem o problematiku a asistentům pedagoga.  

 

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

  • Vymezení pojmů – žáci s LMP a žáci s hraničním nadáním
  • Základní legislativa – podpůrná opatření pro žáky s LMP a žáky s hraničním nadáním
  • Důležitost včasného zahájení podpory o tyto žáky – jak ve škole, tak v domácím prostředí
  • Praktické náměty na rozvoj a podporu žáků s LMP a žáků s hraničním nadání – příklady dobré praxe
  • Koordinace postupů v rámci školy – spolupráce poradenských pracovníků, učitelů a asistenta pedagoga
  • Spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při nastavení, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření pro žáka s LMP a žáka s hraničním nadáním

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  

  • středa 24. 11. 2021 (14.00 - 17.30 hodin) - OBSAZENO
  • úterý 18. 1. 2022 (14.00 - 17.30 hodin)
  • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut

Uzávěrka přihlášek: vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: