Spolupráce s rodiči v současné škole - 8 hodin

Tento seminář je v naší nabídce od ledna 2016. Jeho přípravou jsme reagovali na aktuální situaci ve školách a náměty od účastníků našich seminářů. Efektivní spolupráce s rodiči  je jednou ze základních podmínek úspěšného vzdělávání dětí a my vám nabízíme mnoho konkrétních tipů na to, jak rodiče ke spolupráci získat a jak jejich zájem udržet. Od školního roku 2022/23 máme seminář v nabídce také jako webinář - více informací najdete zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určený zejména pedagogickým pracovníkům vedení škol, poradenským pracovníkům a angažovaným učitelům 1. a 2. stupně ze základních škol; je vhodné, aby se jej účastnili pracovníci školy, kteří mají možnost iniciovat změny na systémové úrovni. Seminář je vhodný také za celá školní sborovny.

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky 

 • Motivace ke spolupráci mezi školou a rodiči
 • Zmapování aktuální situace ve školách (SWOT analýza každého účastníka)
 • Role školy jako iniciátora spolupráce
 • Příležitosti k navázání kontaktu s rodiči
 • Práce s rodiči a dětmi před nástupem do školy
 • Adaptace žáka v 1. třídě – podpora procesu, možnosti zapojení rodičů
 • Cesty k dlouhodobému udržení kontaktu s rodiči
 • Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s rodiči neprospívajících žáků
 • Spolupráce s rodiči žáků s problematickým chováním
 • Příležitosti k setkávání učitelů a rodičů
 • Co mohou rodiče dělat pro školu a jak je k tomu motivovat

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1000,- Kč 

 • seminář bude realizovaný ve dvou dnech rozdělený na 2 části po 4 vyučovacích hodinách
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v elektronické podobě
 • osvědčení o absolvování semináře budou po semináři do školy zaslána poštou

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE