Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s dyskalkulií

NOVINKA V NABÍDCE EDUPRAXE od SRPNA 2020 - vhodné k tématu inkluze a matematická gramotnost, možnost využití do Šablon 2

Číslo akreditace: MSMT- 21711/2020-3-476

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený prezenčně nebo online

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. stupně základních škol, učitelům matematiky na 2. stupni základních škol, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Přehled témat výuky:

Seminář seznamuje jeho účastníky s nejčastějšími problémy v matematice a zabývá se možnými způsoby podpory rozvoje matematických schopností a dovedností.

Podrobný přehled témat výuky:

 • Uvedení do kontextu, odpovědi na otázky typu: "Je každý nezdar v matematice způsoben dyskalkulií?"
 • Možné příčiny potíží v matematice
 • Specifická porucha učení - dyskalkulie
 • Vliv dalších specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice
 • Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorová orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy
 • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace
 • Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací
 • Rozvoj schopnosti aplikace číselných operací 

 

Cena:  1190,- Kč - prezenčně vedený seminář (plánujeme na jaro 2021) 

Cena: 990,- Kč - online vedený seminář

Termíny konání: 

 • pátek 5. 2. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE - OBSAZENO
 • pondělí 22. 3. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE 

 

 • seminář bude rozdělený na čtyři bloky po 2 vyučovacích hodinách s dostatečně dlouhými přestávkami 
 • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky vhodné k vytištění, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - není třeba mít program instalovaný v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro 2021. V případě zájmu nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře.

 

 

Nahlédněte do zpětné vazby z již realizovaných seminářů: