Efektivní řízení školy v praxi - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: seminář je určen především pro vedoucí pedagogické pracovníky základních a středních škol – ředitele a jejich zástupce, seminář je vhodný také pro učitele základních a středních škol, kteří se na roli ředitelů škol nebo jejich zástupců připravují.

Lektor: RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

Seminář je zaměřený především na přestavení příkladů dobré praxe pro jednotlivá témata semináře:

 • Od koncepce rozvoje školy k plánování (roční, měsíční, týdenní plány), výroční zpráva o činnosti školy
 • Organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pracovníků školy, pověření pracovníků, pracovní náplně
 • Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost, hodnocení a sebehodnocení učitelů, plán osobního rozvoje učitelů
 • Předmětové komise, jejich činnost
 • Školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy
 • Kontrolní činnost ředitele školy, vnitřní a vnější evaluace 

 

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  

 • středa 14. 2. (14.00 - 17.30) + pátek 16. 2. 2024 (8.00 - 11.30) - OBSAZENO
 • středa 3. 4. (14.00 - 17.30) + pátek 5. 4. 2024 (8.00 - 11.30)
 • webinář bude realizovaný ve dvou dnech rozdělený na dvě části s časovou dotací 4 vyučovací hodiny - dva bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • všichni účastníci semináře obdrží metodické materiály (ukázky organizačního řádu, pracovních náplní, vnitřních předpisů školy apod.) k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

Přihlášení na webinář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: