Efektivní řízení školy v praxi - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: seminář je určen především pro vedoucí pedagogické pracovníky základních a středních škol – ředitele a jejich zástupce, seminář je vhodný také pro učitele základních a středních škol, kteří se na roli ředitelů škol nebo jejich zástupců připravují.

Lektor: RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

Seminář je zaměřený především na přestavení příkladů dobré praxe pro jednotlivá témata semináře:

  • Od koncepce rozvoje školy k plánování (roční, měsíční, týdenní plány), výroční zpráva o činnosti školy
  • Organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pracovníků školy, pověření pracovníků, pracovní náplně
  • Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost, hodnocení a sebehodnocení učitelů, plán osobního rozvoje učitelů
  • Předmětové komise, jejich činnost
  • Školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy
  • Kontrolní činnost ředitele školy, vnitřní a vnější evaluace 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  

1. část: středa 19. 10. 2022 (14.00 - 17.30 hodin)

2. část: pátek 21. 10. 2022 (8.00 - 11.30 hodin) 

  • webinář bude rozdělen na čtyři bloky (vždy dvě vyučovací hodiny) s přestávkami 30, 60 a 30 minut 

  • všichni účastníci semináře obdrží metodické materiály (ukázky organizačního řádu, pracovních náplní, vnitřních předpisů školy apod.) k tématu v elektronické podobě
  • účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před začátkem semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na webinář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: