Efektivní řízení školy v praxi - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen především pro vedoucí pedagogické pracovníky základních a středních škol – ředitele a jejich zástupce. Seminář je vhodný také pro učitele základních a středních škol, kteří se na roli ředitelů škol nebo jejich zástupců připravují.

 

Lektor: RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

Seminář je zaměřený především na přestavení příkladů dobré praxe pro jednotlivá témata semináře:

  • Od koncepce rozvoje školy k plánování (roční, měsíční, týdenní plány), výroční zpráva o činnosti školy
  • Organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pracovníků školy, pověření pracovníků, pracovní náplně
  • Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost, hodnocení a sebehodnocení učitelů, plán osobního rozvoje učitelů
  • Předmětové komise, jejich činnost
  • Školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy
  • Kontrolní činnost ředitele školy, vnitřní a vnější evaluace 

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  středa 29. 9. (14.00 - 17.30 hodin) + pátek 1. 10. 2021 (8.30 - 12.00 hodin)

  • uzavření přijímání přihlášek: pondělí 27. 9. 2021 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: