Náměty k výuce slohu na základní škole - webinář - 4 hodiny

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář realizujeme  i v prezenční podobě s časovou dotací 8 hodin - více informací o nabízeném prezenčním semináři najdete zde

 SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 4 hodiny 

Cílová skupina: seminář je určený učitelům českého jazyka od 4. do 9. ročníku 

Lektorka: Mgr. Michaela Hantková

Cena: 690,- Kč 

Termín konání:  pondělí 13. 5. 2024 (10.00 - 13.30) 

  • webinář bude rozdělený dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
  • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
  • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

Přihlášení na seminář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
  • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok (2 hodiny)

               -        metodická řada výuky slohu (rozbor textů, modelové psaní, tvůrčí psaní)

-        fáze tvůrčího procesu (invence, kompozice, stylizace)

-        kritéria slohových prací

-        hodnocení slohových prací

2)     blok: (2 hodiny)

-        stimulace k psaní (metody)

-        výběr jazykových prostředků (třídírna slov, skládanky, kreativní abeceda)

-        aktivizační hry (story cubes, „jaký kdo“, dixit, clusterning, motivační karty,…)

-        tipy na osvědčené aktivity napříč jednotlivými útvary – příklady dobré praxe

 Nahlédněte do zpětné vazby z předchozích termínů semináře: