Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků v anglickém jazyce - webinář - 4 hodiny

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O PREZENČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449  

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. i 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.   

 Lektor: Mgr. Květoslava Řezáčová

Přehled témat výuky:

 • Hodnocení žáků v legislativě a školních dokumentech.
 • Příprava kritérií pro hodnocení znalostí a dovedností v anglickém jazyce.
 • Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření; náměty pro tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů.
 • Náměty na hodnocení různých aktivit žáků v hodinách anglického jazyka – příklady dobré praxe:
 1. z hlediska formy hodnocení – formativní a sumativní
 2. z hlediska způsobu vyjádření hodnocení – slovně a známkou
 3. z hlediska hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
 • Motivace k diferencované práci. 

Cena:  690,- Kč 

Termín konání: úterý 10. 9. 2024 (14.00 - 17.30)

 • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsaná osvědčení, který vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte prosím pozornost jejímu správnému vyplnění 


Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Nahlédněte do zpětné vazby z předchozích webinářů: