Praktické náměty na hodnocení a sebehodnocení žáků v anglickém jazyce - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určený pro učitele 1. i 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.   

 

Lektor: Mgr. Květoslava Řezáčová

Přehled témat výuky:

  • Hodnocení žáků v legislativě a školních dokumentech.
  • Příprava kritérií pro hodnocení znalostí a dovedností v anglickém jazyce.
  • Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření; náměty pro tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů.
  • Náměty na hodnocení různých aktivit žáků v hodinách anglického jazyka – příklady dobré praxe:
  1. z hlediska formy hodnocení – formativní a sumativní
  2. z hlediska způsobu vyjádření hodnocení – slovně a známkou
  3. z hlediska hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
  • Motivace k diferencované práci.

 

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  přijímáme předběžné přihlášky

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: