Asistent pedagoga ve školní praxi - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT- 896/2018-1-47

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen asistentům pedagoga z různých typů základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií

 

Lektor:  Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Systém péče o žáky se SVP v legislativním kontextu
 • Podstata podpůrných opatření
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - charakteristiky jednotlivých typů obtíží, popis změněných vzdělávacích potřeb
 • Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce
 • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností. Dojednávání spolupráce s nemotivovanými učiteli
 • Vliv asistenta na klima třídy
 • Navázání kontaktu, spolupráce, podpora procesu integrace žáka se speciální vzdělávací potřebou
 • Spolupráce se zákonnými zástupci
 • Zdroje podpory AP (poradenští pracovníci ve škole a ŠPZ)

Cena:  990,- Kč

Termín konání: 

 • pondělí 18. 1. 2021 (13.00 - 16.30 hodin) a středa 20. 1. 2021 (9.00 - 12.30 hodin) - ONLINE - OBSAZENO 
 • pondělí 8. 2. 2021 (13.00 - 16.30 hodin) a středa 10. 2. 2021 (9.00 - 12.30 hodin) - ONLINE - na tento termín se můžete přihlásit
 • seminář bude rozdělený na dvě části po 4 vyučovacích hodinách s půlhodinovou přestávkou
 • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

Uzavírka přihlášek: pátek 5. 2. 2021 do 12.00 hodin

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro ev. podzim 2021. V případě zájmu nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře.

Tento seminář je v naší nabídce od září 2014, nově jej nabízíme s časovou dotací navýšenou na 8 hodin. Se zpětnou vazbou z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde: 

 

 

 

Pokud Vás seminář zaujal, ale termín zatím není uveřejněn nebo vám daný termín nevyhovuje, pošlete nám nezávazně předběžnou přihlášku a my vás oslovíme, jakmile bude určen přesný termín dalšího konání tohoto semináře.

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):