Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT-14522/2018-2-464

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: seminář je určen pro učitele anglického jazyka na 1. i 2. stupni základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, používané materiály a náměty jsou vhodné pro žáky s úrovní jazykových dovedností A1 a A2 

Témata semináře:

 • Diferencovaná třída na základní škole – identifikace jednotlivých typů žáků, jejich potřeby a projevy při výuce anglického jazyka, specifika práce s jednotlivými typy žáků v hodinách anglického jazyka
 • Diferencovaná výuka jako podpůrné opatření
 • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou, praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly - příklad dobré praxe
 • Osvědčené metody a formy práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce - příklady dobré praxe
 • Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
 • Náměty pro tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v anglickém jazyce

Cena semináře vedeného online:  990,- Kč 

Lektorka: Mgr. Květoslava Řezáčová 

Termíny konání:  

 • 1. část - středa 17. 3. 2021 (13.00 - 16.30 hodin) + 2. část - pátek 19. 3. 2021 (10.00 - 13.30 hodin) - ONLINE - OBSAZENO
 • 1. část - středa 14. 4. 2021 (13.00 - 16.30 hodin)  + 2. část - pátek 16. 4. 2021 (10.00 - 13.30 hodin) - ONLINE

 

 • Seminář bude realizovaný ve dvou rozdělený na dvě části - 4 + 4 vyučovací hodiny, každá číst bude rozdělena na 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
 • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

Uzavírka přihlášek na první termín: úterý 16. 3. 2021 do 12.00 hodin - v případě zájmu vás prosíme o včasné přihlášení

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro 2021.  Cena semináře vedeného prezenční formou je 1290,- Kč a zahrnuje soubor kartiček s diferencovanými úkoly pro každého účastníka dle vlastního výběru. V případě zájmu nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře

 

S vyhodnocením zpětné vazby z předchozích seminářů se můžete seznámit zde:

 

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):