Efektivní řízení školy v praxi – 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 568/2020-3-44

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace: 8 hodin  

Cílová skupina: Seminář je určen především pro vedoucí pracovníky základních a středních škol – ředitele, případně jejich zástupce. 

Lektor:  RNDr. Petr Lukáš

Přehled témat výuky:

  • Od koncepce rozvoje školy k plánování (roční, měsíční, týdenní plány), výroční zpráva o činnosti školy
  • Organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pracovníků školy, pověření pracovníků, pracovní náplně
  • Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost, hodnocení a sebehodnocení učitelů, plán osobního rozvoje učitelů
  • Předmětové komise, jejich činnost
  • Školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy
  • Kontrolní činnost ředitele školy, vnitřní a vnější evaluace

 

Cena semináře vedeného prezenčně: 1190,- Kč

Cena semináře vedeného online: 990,- Kč

Termín konání semináře: 

1. část - středa 10. 3. 2021 (13.00 - 16.30) online 

2. část - pátek 12. 3. 2021 (8.30 - 12.00) online 

  • seminář bude realizovaný ve dvou částech - 4 + 4 vyučovací hodiny, každá část bude rozdělena na 2 bloky po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
  • počet účastníků bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků
  • všichni účastníci semináře obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě - příklady náplní práce, vnitřních předpisů školy, organizačního řádu apod. 

Uzavírka přihlášek: úterý 9. 3. 2021 ve 12.00 hodin

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - není třeba mít program instalovaný v počítači.V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

S postřehy a hodnocením účastníků již realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

 Pokud Vás seminář zaujal, ale termín zatím není uveřejněn nebo vám daný termín nevyhovuje, pošlete nám nezávazně předběžnou přihlášku a my vás oslovíme, jakmile bude určen přesný termín dalšího konání tohoto semináře.

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):