Dítě s ADHD a ADD ve školním prostředí II - webinář - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Navazuje na webinář DÍTĚ S ADHD A ADD VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ I a absolvování toho webináře je podmínkou k přihlášení na tento navazující webinář. V současné době probíhá akreditační řízení, webinář bude v naší nabídce od listopadu 2022. Seminář k tématu ADHD a ADD budeme mít v nabídce pouze online - v podobě webináře. V případě zájmu nám můžete poslat předběžnou přihlášku a jakmile bude vypsán termín konání webináře, oslovíme vás přednostně s nabídkou.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: probíhá akreditační řízení, po udělení akreditace bude číslo doplněno

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený poradenským pracovníkům ve školách - školním speciálním pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence, dále učitelům 1. a 2. stupně základních škol, asistentům pedagoga a vychovatelkám školních družin. Seminář je vhodný pro účastníky různých předmětů z různých škol i pro školní sborovny.

Lektorka: Mgr. Tereza Vlčková

Cena: 1.190,- Kč

 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

·       webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě.  

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění) 

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok (2 hodiny)

-     postavení dítěte s ADHD/ADD ve školní třídě a jeho vliv na klima třídy

-   preventivní a intervenční práce s klimatem třídy – příklady dobré praxe – náměty na aktivity pro třídní učitele i poradenské pracovníky školy

2)     blok (2 hodiny)

-     jak rozumět vlastním reakcím na děti s ADHD/ADD – důležitý faktor pro prevenci syndromu vyhoření

-     metodická podpora pedagogických pracovníků škol v začleňování dětí s ADHD/ADD ze strany ŠPP školy, školských poradenských zařízení (PPP, SPC) a možnosti spolupráce s dalšími organizacemi

-  spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při nastavení, realizaci a vyhodnocování podpůrných opatření pro žáky s ADHD/ADD

3)     blok (2 hodiny)

-   náměty na realizaci speciálně pedagogické intervence – vedení předmětu speciálně pedagogické péče pro žáky s ADHD/ADD – stanovení cíle podpory, struktura hodiny, osvědčené metody a pomůcky

-     náměty na zapojení asistenta pedagoga do podpory žáka s ADHD/ADD

-     spolupráce s rodiči žáků s ADHD/ADD – klíčové znaky funkční spolupráce

4)     blok (2 hodiny)

-     práce s konkrétními kazuistikami

-     diskuse k tématu, dotazy účastníků semináře