Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi II – 4 hodiny

Tento seminář je určený především pro školní sborovny, může být však realizován i pro pedagogy a asistenty pedagoga z různých škol. Má časovou dotaci 4 hodiny a je možné ho realizovat v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Číslo akreditace: MSMT - 14522/2018-2-464 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní sebezkušenostní seminář, který je veden zpravidla prezenčně; v době vládních omezení spojených s epidemií COVIDU-19 může být vedený i online

Hodinová dotace: 4 hodiny

Cílová skupina: seminář je určený pro pedagogy a asistenty pedagoga ze základních a středních škol; je vhodný také pro školní sborovny, pro tým učitelů základní školy nebo gymnázia s víceletými obory - při tomto způsobu realizace je žádoucí účast pracovníka vedení školy, který může podpořit nastavení systémových změn ve škole. 

 

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat semináře:

 • legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga
 • typické činnosti AP ve třídě, kde se vzdělává žák se SVP
 • žáci se zdravotním postižením: charakteristiky jednotlivých typů zdravotního postižení, popis změněných vzdělávacích potřeb, nároky kladené na pedagogy a asistenty
 • vstup asistenta pedagoga do systému školy - adaptace, vytváření podmínek pro práci, náplň práce
 • práce s výsledky vyšetření ve školském poradenském zařízení - podklad pro nastavení spolupráce pedagoga a asistenta
 • spolupráce pedagoga a asistenta v konkrétní třídě - navázání kontaktu, dojednání cílů a forem spolupráce, seznámení s problematikou žáka se SVP a třídního kolektivu (klima třídy)
 • rozdělení kompetencí mezi pedagogem a asistentem, koordinace činností
 • efektivní postupy k využití potenciálu AP ve škole
 • NOVĚ ZAŘAZENO - zkušenosti s využitím asistentů pedagoga při realizaci distančního vzdělávání 

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 550,- Kč 

 

Nabídka pro školní sborovny:

 • seminář realizujeme prezenční formou přímo ve škole, které si ho objednáná, a to v průběhu celého školního roku včetně sobot a stáních svátků
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • základní cena 550,- Kč platí pro prvních 15 účastníků semináře z jedné školy, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka je poloviční
 • seminář můžeme realizovat i pro menší školní sborovnu, v tomto případě je cena dohodou
 • cena zahrnuje tištěné a elektronické metodické materiály k danému tématu pro všechny účastníky vhodné k okamžitému využití v práci učitele   

V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně telefonicky na čísle 777048177.

 

Nabídka semináře vedeného online pro pedagogy a asistenty pedagoga z různých škol:

Termíny konání:

 • úterý 2. 2. 2021 (13.00 - 16.30) - ONLINE 

 

 • seminář bude rozdělený na dva bloky po 2 vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut
 • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

Uzavírka přihlášek: pondělí 1. 2. do 12.00 hodin - v případě zájmu vás prosíme o včasné přihlášení 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky vhodné k vytištění, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostředí Microsoft Teams - není třeba mít program instalovaný v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 

 Zpětná vazba z již realizovaných seminářů:

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):