Vzdělávání a péče o žáky s poruchami autistického spektra v běžné třídě ZŠ - 8 hodin

Tento seminář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář máme v nabídce jak v prezenční podobě, tak v podobě webináře - online. Více informací o nabízeném webináři najdete zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace:  MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář 

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený poradenským pracovníkům ve školách - školním speciálním pedagogům, školním psychologům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence, dále učitelům 1. a 2. stupně základních škol, asistentům pedagoga a vychovatelkám školních družin. Seminář je vhodný jak pro účastníky různých předmětů z různých škol i pro školní sborovny.

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1200,- Kč 

  • seminář bude realizovaný ve dvou dnech rozdělený na 2 části po 4 vyučovacích hodinách
  • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15, seminář je mořné realizovat i při nižším počtu účastníků než 15, cena je pak bez ohledu na počet účastníků 17.000,- Kč
  • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a další účastníky - 600,- Kč za osobu
  • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě

V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena: 1.590,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: pátek 24. 5. 2024 - PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO

  • Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

       1)     blok (2 hodiny)

-     zmapování aktuální situace ve vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžných třídách základní školy – příklady dobré praxe a rizika

               -     poruchy autistického spektra (dále jen PAS) – jejich typy a charakteristika

               -     orientační pedagogická diagnostika ve škole

        2)     blok (2 hodiny)

-       základní legislativa – podpůrná opatření pro žáky s PAS

-       vymezení triády – sociální interakce a sociální chování, komunikace, představivost

-       důležitost strukturalizace, vizualizace a motivace u žáků s PAS

3)     blok (2 hodiny)

-     praktické náměty na rozvoj a podporu žáků s PAS – příklady dobré praxe

-  speciálně pedagogická intervence – předmět speciálně pedagogické péče pro žáka s PAS – struktura hodiny, stanovení cílů, osvědčené metody a pomůcky

-     role asistenta pedagoga v podpoře žáka s PAS

4)     blok (2 hodiny)

-     koordinace postupů v rámci školy – spolupráce poradenských pracovníků, učitelů, asistenta pedagoga, vychovatelů školní družiny

-  spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při nastavení, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření pro žáka s PAS

-     práce s konkrétní kazuistikou