Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. i 2. stupně základních škol, asistentům pedagoga a poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradců, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

 

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

  • Poruchy autistického spektra (PAS) – jejich typy a charakteristika
  • Základní legislativa – podpůrná opatření pro žáky s PAS
  • Vymezení triády – sociální interakce a sociální chování, komunikace, představivost
  • Důležitost strukturalizace, vizualizace a motivace u žáků s PAS
  • Praktické náměty na rozvoj a podporu žáků s PAS – příklady dobré praxe
  • Koordinace postupů v rámci školy – spolupráce poradenských pracovníků, učitelů a asistenta pedagoga
  • Spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při nastavení, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření pro žáka s PAS

 

Cena:  590,- Kč 

Termín konání:  

  • úterý 30. 11. 2021 (14.00 - 17.30 hodin) - ZRUŠENO
  • středa 5. 1. 2022 (14.00 - 17.30 hodin) - OBSAZENO
  • středa 26. 1. 2022 (14.00 - 17.30 hodin) - aktuálně přijímáme pouze přihlášky náhradníků

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: