Podpůrná opatření 1. stupně a plán pedagogické podpory - webinář - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Téma nabízíme i v podobě prezenčního semináře - více informací o prezenčním semináři najdete zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený poradenským pracovníkům ve školách – výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům, školním psychologům a učitelům 1. a 2. stupně základních škol.

Lektorka: Mgr. Alice Vašáková

Cena: 1.190,- Kč 

Termín konání:  pondělí 21. 10. a středa 23. 10.2024 (vždy 14.00 - 17.30)

  • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
  • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
  • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na webinář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
  • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program webináře: 

1. blok (2 hodiny)

-     zmapování aktuální situace ve školách v oblasti poskytování podpůrných opatření 1. stupně

-     aktuální legislativní vymezení problematiky společného vzdělávání

-     podmínky pro realizaci společného vzdělávání ve školách

-     podpůrná opatření a jejich stupně

2. blok (2 hodiny)

-     podpůrná opatření a jejich stupně

-     podpůrná opatření 1. stupně jako základ individualizované péče o žáky se speciální vzdělávací potřebou

-     základní pedagogická a speciálně pedagogické diagnostika v podmínkách školy

-     pedagogická intervence jako podpůrné opatření 1. stupně

3. blok (2 hodiny)

-  plán pedagogické podpory jako nástroj pro efektivní koordinaci péče o žáka s potřebou podpůrných opatření 1. stupně

-     stanovení cílů a vyhodnocování efektivity poskytování podpůrných opatření 1. stupně a plánu pedagogické podpory

-     práce s konkrétní kazuistikou

4. blok (2 hodiny)

-  koordinace přístupů a postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)

-     role poradenských pracovníků školy

spolupráce se žákem a zákonnými zástupci žáka při nastavení, realizaci a vyhodnocení účinnosti podpůrných opatření 1. stupně, případně plánu pedagogické podpory

 Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných setkání: