Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ - webinář - 4 hodiny

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům ze základních škol (učitelům 1. a 2. stupně, asistentům pedagoga, vychovatelkám školních družin, poradenských pracovníkům). Seminář je vhodný především pro školní sborovnu, je možné ho realizovat i pro učitele z různých škol.  

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání a změny v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách
  • Kdo je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření
  • Stupně podpůrných opatření
  • Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Individualizace výuky a podpůrná opatření 1. stupně – náměty na jejich realizaci ve školní praxi
  • Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – náměty na jejich realizaci ve školní praxi na základě doporučení školských poradenských zařízení
  • Dokumentace spojená s problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 Cena:  590,- Kč 

Termín konání: 

  • čtvrtek 6. 1. 2022 (13.00 - 16.30 hodin) 
  • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut


Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, je možné spustit jej přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: