Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ - webinář - 4 hodiny

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ - v rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin - toto je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům ze základních škol (učitelům 1. a 2. stupně, asistentům pedagoga, vychovatelkám školních družin, poradenských pracovníkům). Seminář je vhodný především pro školní sborovnu, je možné ho realizovat i pro učitele z různých škol.  

 Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání a změny v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách
  • Kdo je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření
  • Stupně podpůrných opatření
  • Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Individualizace výuky a podpůrná opatření 1. stupně – náměty na jejich realizaci ve školní praxi
  • Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – náměty na jejich realizaci ve školní praxi na základě doporučení školských poradenských zařízení
  • Dokumentace spojená s problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 Cena:  590,- Kč 

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

·         webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění) 

Uzavírka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: