Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům školních družin a školních klubů.   

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Systém péče o žáky se SVP ve škole (včetně legislativního ukotvení), poskytování podpůrných opatření
 • Podpora týmové spolupráce - propojení vychovatelů s ostatními pedagogickými pracovníky školy (učitelé, asistenti, poradenští pracovníci)
 • Asistent pedagoga ve školní družině
 • Spolupráce s rodiči
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých skupin, typické projevy v chování a vztazích
 • Přístup vychovatelek a vychovatelů ŠD k žákům se SVP
 • Výběr činností a organizace práce ve školní družině se zřetelem na specifika těchto žáků
 • Role vychovatelky/vychovatele při vytváření zdravého klimatu ve skupině žáků ve ŠD
 • Prevence konfliktních situací, zvládání konfliktů se žákem i vztahových obtíží mezi dětmi 

Cena:  1190,- Kč

Termín konání: 

 • pondělí 23. 9. + středa 25. 9. 2024 (vždy 8.00 - 11.30) - OBSAZENO
 • středa 2. 10. + pátek 4. 10. 2024 (vždy 8.00 - 11.30)
 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

 Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.  

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: