Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen vychovatelkám a vychovatelům školních družin a školních klubů.   

 

Lektor: Mgr. Alice Vašáková

Přehled témat výuky:

 • Systém péče o žáky se SVP ve škole (včetně legislativního ukotvení), poskytování podpůrných opatření
 • Podpora týmové spolupráce - propojení vychovatelů/ek s ostatními pedagogickými pracovníky školy (učitelé, asistenti, poradenští pracovníci)
 • Asistent pedagoga ve školní družině
 • Spolupráce s rodiči
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: charakteristiky jednotlivých skupin, typické projevy v chování a vztazích
 • Přístup vychovatelek a vychovatelů ŠD k žákům se SVP
 • Výběr činností a organizace práce ve školní družině se zřetelem na specifika těchto žáků
 • Role vychovatelky/vychovatele při vytváření zdravého klimatu ve skupině žáků ve ŠD
 • Prevence konfliktních situací, zvládání konfliktů se žákem i vztahových obtíží mezi dětmi

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  

 • pondělí 1. 11. a středa 3. 11. 2021 (vždy 8.00 - 11.30 hodin) - OBSAZENO 
 • pondělí 3. 1. a úterý 4. 1. 2022 (vždy 8.00 - 11.30 hodin) - OBSAZENO
 • pondělí 10. 1. a úterý 11. 1. 2022 (vždy 8.00 - 11.30 hodin) - poslední volná místa
 • pondělí 31. 1. a úterý 1. 2. 2022 (vždy 8.00 - 11.30 hodin) 

 

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: