Využití prvků zdravotní tělesné výchovy pro rozvoj pohybových dovedností u dětí - webinář - 4 hodiny

SEMINÁŘ JE NOVINKOU V NAŠÍ NABÍDCE OD JARA 2024.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. V rámci této šablony je předepsáno vzdělávání v časové dotaci 8 hodin, které je možné realizovat jak v rámci jednoho semináře s časovou dotací 8 hodin, tak složením ze dvou seminářů s časovou dotací 4 hodiny ke stejnému tématu nebo dvěma různým tématům (tuto informaci máme písemně potvrzenu z MŠMT).

Číslo akreditace: seminář nemá akreditaci MŠMT, systém akreditací byl od 1. 9. 2024 zrušen

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  4 hodiny

Cílová skupina: webinář je určený učitelům v mateřských školách, učitelům 1. stupně základních škol a vychovatelkám a vychovatelům školních družin - vzhledem ke specifikům dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol budeme nabízet vždy dva samostné termíny pro tyto skupiny s upraveným obsahem 

Lektor: Mgr. Martina Novotná

Přehled témat výuky:

1)      blok

 • Úvod do zdravotní tělesné výchovy, vymezení pojmů
 • Nejčastější potíže pohybového aparátu u žáků na ZŠ, prevence a možnosti nápravy
 • Možnosti a význam zařazení pohybových prvků v rámci režimu ZŠ
 • Uvolňovací, posilovací a protahovací cvičení, teoretický úvod

2)      blok:

 • Uvolňovací cvičení, praktické ukázky
 • Posilovací cvičení, praktické ukázky
 • Protahovací cvičení, praktické ukázky
 • Dechová a relaxační cvičení, teoretický úvod a praktické ukázky 
 • Možnosti využití cvičebních pomůcek a pohybových her v rámci zařazení zdravotní tělesné výchovy

 

Cena:  690,- Kč 

Termíny konání: přijímáme předběžné přihlášky

 • webinář bude realizován ve dvou blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě   
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

 Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: