Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho naplnění - webinář - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář máme v nabídce jak online v podobě webináře, tak v prezenční podobě. Více informací o nabízeném prezenčním semináři najdete zde

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený učitelům 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Seminář je vhodný pro účastníky z různých škol i pro školní sborovny.

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1000,- Kč 

 • seminář bude realizovaný ve dvou dnech rozdělený na 2 části po 4 vyučovacích hodinách
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v elektronické podobě
 • osvědčení o absolvování semináře budou po semináři do školy zaslána poštou

Seminář proběhne online v prostředí Microsoft Teams, pro účast na semináři není nutné mít tento program instalovaný v počítači. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena: 1.190,- Kč 

Termín konání: 

 • úterý 5. 3. + čtvrtek 7. 3. 2024 (vždy 13.00 - 16.30 hodin) - zaměření pro 1. stupeň ZŠ 
 • pondělí 13. 5. + čtvrtek 16. 5. 2024 (vždy od 14.00 do 17.30 hodin) - zaměření pro učitele různých předmětů na 2. stupni ZŠ 
 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na webinář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok (2 hodiny)

-     plánování výuky jako důležitá pedagogická dovednost

-     plánovaní výuky jako důležitý faktor vedoucí ke zvýšení efektivity výuky

-     zmapování faktorů, které jsou důležité pro plánování výuky (RVP ZV, ŠVP, učivo, dostupné výukové materiály, vzdělávací možnosti žáků a jejich aktuální stav učení, …)

-     jak cíle výuky formulovat a stanovit kritéria, na základě kterých můžeme úroveň dosažení cíle vyhodnotit

2)     blok (2 hodiny)

-   stanovení cílů výuky s ohledem na výstupy v ŠVP, rozvoj klíčových kompetencí a vzdělávací možnosti žáků – cíle pro tematický celek a vyučovací hodinu – praktická část – příklady na základě konkrétních výstupů pro různé předměty

-     komunikace o cílech výuky se žáky a jejich zákonnými zástupci

-     důležitost stanovení cílů výuky pro podporu motivace žáků k učení a posilování jejich odpovědnosti za výsledky školní práce

3)     blok (2 hodiny)

-   organizace výuky s ohledem na stanovené cíle – náměty na možnosti organizace výuky a konkrétní aktivity vedoucí k naplnění stanoveného cíle, možnosti diferenciace aktivit s ohledem na vzdělávací možnosti žáků včetně podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – příklady dobré praxe pro různé předměty

4)     blok (2 hodiny)

-     hodnocení práce žáků vzhledem k úrovni dosažení stanoveného cíle s využitím domluvených kritérií

-     využití formativního a sumativního hodnocení s odhledem na stanovené cíle

-     využití hodnocení učitelem, vrstevnického hodnocení a sebehodnocení s ohledem na stanovené cíle

              -  diskuse k tématu 

Nahlédněte do zpětné vazby z předchozích seminářů: