Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 8 hodin

Tento seminář je určený jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny. Jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016 v platném znění a reflektovat zkušenosti s realizací nového systému podpory žáků se SVP ve školách. Je zaměřený především na problematiku jednotlivých podpůrných opatření a tvorbu dokumentace s tím spojené - tvorbu funkčních plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Seminář je možné hradit ze Šablon 2 k tématu inkluze.

Číslo akreditace: MSMT-14522/2018-2-464  

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený prezenčně nebo online 

Hodinová dotace: 8 hodin

 • seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách 

 

Cílová skupina: seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny

 

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky - AKTUÁLNĚ ZAŘAZENO VYSVĚTLENÍ ZMĚN SPOJENÝCH SE 4. NOVELOU VYHLÁŠKY 27/2016 PLATNÉ OD 1. 1. 2021 A JEJICH DOPADŮ DO ŠKOLNÍ PRAXE 
 • Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření, rozdíl mezi podporu a úlevou
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciální vzdělávací potřebou
 • Plán pedagogické podpory - struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření
 • Organizační zajištění tvorby individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka na tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
 • Metody a formy práce se žákem s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem v rámci běžné třídy, hodnocení těchto žáků, pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče - příklady dobré praxe 
 • Asistent pedagoga a další pedagogický pracovník jako podpůrné opatření - spolupráce s učiteli, organizace vyučování
 • Systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • NOVĚ ZAŘAZENO - ZKUŠENOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ ŽÁKŮM SE SVP V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Nabídka pro školní sborovny: 

Cena semináře pro 1 účastníka:  

 • 800,- Kč  při realizaci celého semináře v jeden den; 900,- Kč při realizaci semináře ve dvou dnech rozděleného na 4 + 4 hodiny
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • seminář je možné realizovat i pro menší školní sborovnu, v tomto případě je cena dohodou
 • základní cena semináře platí pro prvních 15 účastníků, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka z jedné školy je poloviční 

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena semináře: 990,- Kč

Termíny konání:

 • 1. část - středa 20. 1. 2021 (13.00 - 16.30 hodin) + 2. část - pátek 22. 1. 2021 (10.00 - 13.30 hodin) - ONLINE - termín je již OBSAZEN
 • 1. část - čtvrtek 21. 1. 2021 (9.00 - 12.30 hodin) + 2. část - úterý 26. 1. 2021 (12.00 - 15.30 hodin) - ONLINE - termín je již OBSAZEN 
 • 1. část - úterý 2. 2. 2021 (9.00 - 12.30 hodin) + 2. část - čtvrtek 4. 2. 2021 (12.00 - 15.30 hodin) - ONLINE - termín je již OBSAZEN 
 • 1. část - čtvrtek - 18. 2. 2021 (13.00 - 16.30 hodin) + 2. část - pátek 19. 2. 2021 (10.00 - 13.30 hodin - ONLINE - na tento termín se aktuálně můžete přihlásit

 

 • seminář bude rozdělený na dvě části po čtyřech vyučovacích hodinách, každá číst bude mít dva bloky po 2 vyučovacích hodinách s přestávkou 30 minut 
 • počet účastníku semináře bude cca 20 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky vhodné k vytištění, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostředí Microsoft Teams. Pro účast na semináři není třeba mít tuto aplikaci instalovanou v počítači. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Do zpětné vazby z realizovaných seminářů můžete nahlédnout zde:

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):