Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 8 hodin

Tento seminář je určený jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny. Jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016 v platném znění a reflektovat zkušenosti s realizací nového systému podpory žáků se SVP ve školách. Je zaměřený především na problematiku jednotlivých podpůrných opatření a tvorbu dokumentace s tím spojené - tvorbu funkčních plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. 

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O WEBINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin (seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách)

 Cílová skupina: seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny 

 

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky - včetně legislativních změn platných od roku 2021 - pedagogická intervence jako podpůrné opatření 1. stupně a úprava přímé a nepřímé práce asistenta pedagoga
 • Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření, rozdíl mezi podporu a úlevou
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Plán pedagogické podpory jako nástroj na koordinaci péče o žáka v rámci podpůrných opatření 1. stupně - struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření a nástroj na koordinaci péče o žáka
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka při nastavení a realizaci podpůrných opatření v praxi
 • Náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatřeních ve škole - úprava obsahu a výstupů, předmět speciálně pedagogické péče, asistent pedagoga a druhý učitel ve třídě, organizace výuky - diferenciace v rámci třídy, hodnocení žáků se SVP
 • Systémové řešení zajištění péče o žáky se SVP ve škole

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1200,- Kč 

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15, při menším počtu účastníků je cena za seminář 17.000,- Kč bez ohledu na počet účastníků 
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka (600,- Kč)
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177. Můžete využít také náš poptávkový formulář, který najdete zde

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena semináře: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

 • vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou
 • v případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky
 • po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Do zpětné vazby z realizovaných seminářů můžete nahlédnout zde:

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE