Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – 8 hodin

Tento seminář je určený jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny. Jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu legislativou platnou od 1. 9. 2016 v platném znění a reflektovat zkušenosti s realizací nového systému podpory žáků se SVP ve školách. Je zaměřený především na problematiku jednotlivých podpůrných opatření a tvorbu dokumentace s tím spojené - tvorbu funkčních plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. 

Číslo akreditace: MSMT – 14486/2021-3-449

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin (seminář je optimální realizovat celý v jeden den, může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách)

 

Cílová skupina: seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny 

 

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

 

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky - včetně legislativních změn platných od roku 2021 - pedagogická intervence jako podpůrné opatření 1. stupně a úprava přímé a nepřímé práce asistenta pedagoga
 • Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a co je to podpůrné opatření, rozdíl mezi podporu a úlevou
 • První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Plán pedagogické podpory jako nástroj na koordinaci péče o žáka v rámci podpůrných opatření 1. stupně - struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich stanovení
 • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření a nástroj na koordinaci péče o žáka
 • Spolupráce rodiny, školy a žáka při nastavení a realizaci podpůrných opatření v praxi
 • Náměty na realizaci konkrétních podpůrných opatřeních ve škole - úprava obsahu a výstupů, předmět speciálně pedagogické péče, asistent pedagoga a druhý učitel ve třídě, organizace výuky - diferenciace v rámci třídy, hodnocení žáků se SVP
 • Systémové řešení zajištění péče o žáky se SVP ve škole

 

Nabídka pro školní sborovny: 

Cena semináře pro 1 účastníka:  

 • 900,- Kč  při realizaci celého semináře v jeden den; 1000,- Kč při realizaci semináře ve dvou dnech rozděleného na 4 + 4 hodiny
 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 12
 • seminář je možné realizovat i pro menší školní sborovnu, v tomto případě je cena dohodou
 • základní cena semináře platí pro prvních 15 účastníků, cena pro šestnáctého a dalšího účastníka z jedné školy je poloviční 

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku a kontaktujte nás nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena semináře: 1190,- Kč

Místo konání: Brno

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno 

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář)

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu. 

 

Do zpětné vazby z realizovaných seminářů můžete nahlédnout zde:

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ