Školní poradenské pracoviště v praxi - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen poradenským pracovníkům v základních a středních školách – výchovným poradcům, školním psychologům, školním speciálním pedagogům a školním metodikům prevence.  Vhodná je účast celých týmů poradenských pracovníků z jedné školy doplněných o člena vedení školy.  

 

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Aktuální legislativa vymezující poskytování poradenských služeb ve školách
 • Obsah poradenských služeb, jejichž poskytování je v kompetenci školy
 • Školního poradenského pracoviště jako tým poradenských pracovníků ve škole – organizační struktura, vedení dokumentace, ukotvení v organizační struktuře školy, spolupráce s vedením školy – příklady dobré praxe
 • Role jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog – standardní činnosti, konkrétní náplně práce, koordinace poradenských služeb, komunikace uvnitř ŠPP
 • Program poradenských služeb
 • Podmínky pro vybudování funkčního školního poradenského pracoviště ve vlastní škole, mapování aktuálních problémů školy
 • Náměty na konkrétní činnosti a jejich vyhodnocování v oblastech:
 1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. prevence školní neúspěšnosti
 3. primární prevence rizikového chování
 4. kariérové poradenství

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání: pondělí 13. 6. 2022 (8.30 - 16.30 hodin) 

 • webinář bude realizován ve čtyřech blocích po dvou vyučovacích hodinách s přestávkami 30, 60 a 30 minut

Uzavírka přihlášek: je vždy 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: