Školní poradenské pracoviště v praxi - webinář - 8 hodin

SEMINÁŘ NABÍZÍME I V PREZENČNÍ PODOBĚ S ČASOVOU DOTACÍ 16 HODIN. MÁTE-LI O NĚJ ZÁJEM, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ ZDE.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams 

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen poradenským pracovníkům v základních a středních školách – výchovným poradcům, školním psychologům, školním speciálním pedagogům a školním metodikům prevence.  Vhodná je účast celých týmů poradenských pracovníků z jedné školy doplněných o člena vedení školy.  

 Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

 • Aktuální legislativa vymezující poskytování poradenských služeb ve školách
 • Obsah poradenských služeb, jejichž poskytování je v kompetenci školy
 • Školního poradenského pracoviště jako tým poradenských pracovníků ve škole – organizační struktura, vedení dokumentace, ukotvení v organizační struktuře školy, spolupráce s vedením školy – příklady dobré praxe
 • Role jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog – standardní činnosti, konkrétní náplně práce, koordinace poradenských služeb, komunikace uvnitř ŠPP
 • Program poradenských služeb
 • Financování poradenských služeb
 • Podmínky pro vybudování funkčního školního poradenského pracoviště ve vlastní škole, mapování aktuálních problémů školy
 • Náměty na konkrétní činnosti a jejich vyhodnocování v oblastech:
  1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  2. prevence školní neúspěšnosti
  3. primární prevence rizikového chování
  4. kariérové poradenství

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání:  pondělí 11. 3. 2024 (8.00 - 16.00) 

 • webinář bude rozdělen na čtyři bloky (vždy dvě vyučovací hodiny) s přestávkami 30, 60 a 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je vždy 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: