Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O WEBINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ. 

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. i 2. stupně základní školy a poradenským pracovníkům ve školách - výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

Přehled témat semináře:

  • Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných na ZŠ
  • Základní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách základní školy
  • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
  • Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
  • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě a vyhodnocení efektivity PLPP a IVP

 Lektorka: Mgr. Olga Teremová

 

Cena: 1590,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání: pátek 22. 11. 2024 (8.30 - 15.30) 

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

S postřehy účastníků již realizovaných seminářů se můžete seznámit ve zpětných vazbách. 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE