Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT-14486/2021-3-449

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. i 2. stupně základní školy a poradenským pracovníkům ve školách - výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

 

Přehled témat semináře: 

  • Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných na ZŠ
  • Základní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách základní školy
  • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
  • Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
  • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě a vyhodnocení efektivity PLPP a IVP

 

Lektorka: Mgr. Olga Teremová

 

Cena: 1190,- Kč 

Termín konání semináře: přijímáme předběžné přihlášky

Místo konání: Brno

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno 

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář) 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu. 

 

S postřehy účastníků již realizovaných seminářů se můžete seznámit ve zpětných vazbách. 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ