Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde.

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ – ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38  

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková 

Přehled témat výuky:

 • Hodnocení ve škole a v běžném občanském životě
 • Funkce hodnocení žáků
 • Legislativní zakotvení problematiky
 • Formy hodnocení – sumativní a formativní
 • Způsob vyjádření hodnocení – slovně a známkou
 • Hodnocení z pohledu hodnotitele – hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
 • Pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu a ve školním vzdělávacím programu, domluva se žáky, komunikace se zákonnými zástupci žáků
 • Řešení školního neprospěchu, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Hodnocení žáků na vysvědčení
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – hodnocení jako podpůrné opatření
 • Sebehodnocení žáků jako prostředek k posílení spoluodpovědnosti žáků za výsledky jejich vzdělávání a podpory motivace k učení – příklady dobré praxe
 • Náměty za realizaci hodnotících aktivit, jejich rozbor a využití v různých fázích výuky – příklady dobré praxe

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1200,- Kč 

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15, při menším počtu účastníků je cena za seminář 17.000,- Kč bez ohledu na počet účastníků 
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka (600,- Kč)
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177. Můžete využít také náš poptávkový formulář, který najdete zde

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena: 1590,- Kč 

Místo konání: BRNO, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání:  podzim 2024 - přijímáme předběžné přihlášky

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 
  

S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE