Školní poradenské pracoviště v praxi - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ NABÍZÍME JAK V PREZENČNÍ PODOBĚ, TAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ. MÁTE-LI ZÁJEM O WEBINÁŘ, NAJDETE VÍCE INFORMACÍ zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen poradenským pracovníkům z těch škol, kde funguje školní poradenské pracoviště, a také ze škol, kde chtějí školní poradenské pracoviště vybudovat a celkově zkvalitnit poskytované poradenské služby; proto je seminář určen – výchovným poradcům, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, školním metodikům prevence; vhodná je účast celých týmů poradenských pracovníků z jedné školy, případně společně se členem vedení školy.

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Přehled témat výuky:

  • Aktuální legislativa vymezující poskytování poradenských služeb ve školách
  • Obsah poskytování služeb, jejichž poskytování je v kompetenci školy
  • Budování školního poradenského pracoviště – organizační struktura, vedení dokumentace, ukotvení v organizační struktuře školy, spolupráce s vedením školy - příklady dobré praxe
  • Role jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog) - standardní činnosti, konkrétní náplně práce, koordinace poradenských služeb, komunikace uvnitř ŠPP
  • Program poradenských služeb (plán činností na školní rok)
  • Podmínky pro budování školního poradenského pracoviště ve vlastní škole, mapování aktuálních problémů školy
  • Příklady dobré praxe - konkrétní činnosti a jejich vyhodnocování v oblastech: zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti, primární prevence rizikového chování, kariérové poradenství
  • Aktuální legislativa spojená v problematikou společného vzdělávání (novela vyhlášky 27/2016 platná od 1. 1. 2020)

 

Cena: 1590,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (učebna Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání:  pondělí 26. 2. 2024 (8.30 - 15.30 hodin) - pro malý zájem zrušeno

přijímáme předběžné přihlášky 

 Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek:  -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email:* Poznámka: Název školy: Objednávka semináře Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

 S vyhodnocením zpětné vazby z již realizovaných seminářů se můžete seznámit zde: 

 

 

Pokud Vás seminář zaujal a daný termín Vám nevyhovuje, pošlete nám nezávazně předběžnou přihlášku. Oslovíme Vás, jakmile bude určen přesný termín pro jeho další konání.

 

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE