Organizace vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání – 8 hodin

Tento seminář je určený jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny ze základních a středních škol. Jeho hlavním cílem je vysvětlit účastníkům změny týkající společného vzdělávání především z pohledu vyučovacího procesu - je zaměřený na plánování a organizaci vyučování z pohledu individualizace a diferenciace a hodnocení žáků ve třídách, kde jsou nejen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také žáci průměrně a velmi dobře nadaní a současně různě motivovaní ve školní práci. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nemůže být na úkor ostatních žáků ve třídě. Tento seminář realizujeme každý školní rok v desítkách školních sboroven a je opakovaně velmi dobře hodnocený. 

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář 

Časová dotace: 8 hodin (seminář je optimální realizovat celý v jeden den, ve školních sborovnách může být realizován také ve dvou blocích po 4 hodinách)

Cílová skupina: Seminář je určený pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, vychovatele, mistry odborného výcviku, poradenské pracovníky ve školách) ze základních a středních škol, a to jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny.

 

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Květoslava Řezáčová, Mgr. Michaela Hantková (seminář povede jedna nebo dvě z uvedených lektorek v závislosti na počtu a složení účastníků semináře; jednou z lektorek semináře bude vždy Mgr. Lenka Ondráčková)

Přehled témat semináře:

 • Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávaní
 • Co všechno ovlivňuje učitele v tom, co žáky učí a jak je hodnotí
 • Práce s výstupy v ŠVP, vymezení základního učiva
 • Jak stanovit cíl výuky a vést žáky k jeho smysluplnému naplnění
 • Diferenciace jako způsob organizace vyučování, který vede k podpoře všech žáků ve třídě
 • Příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
 • Metody a formy práce v diferencované třídě – příklady dobré praxe
 • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v daném předmětu – příklady dobré praxe
 • Podpora motivace žáků a hodnocení diferencované práce 
 • Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení
 • Formativní a sumativní hodnocení a způsoby jejich vyjádření – příklady dobré praxe
 • Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sebehodnocení žáků jako prostředek k posílení spoluodpovědnosti žáků za výsledky vzdělávání a podpora motivace žáka k učení – příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Nabídka pro školní sborovny:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1200,- Kč 

 • minimální počet účastníků semináře pro školní sborovnu je 15, při menším počtu účastníků je cena za seminář 15.000,- Kč bez ohledu na počet účastníků 
 • při počtu účastníků větším než 15 sleva 50 % pro šestnáctého a dalšího účastníka (600,- Kč)
 • všichni účastníci semináře získají metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení

Seminář realizujeme přímo ve škole, která si ho objedná. V případě zájmu nám prosím pošlet poptávku, formulář k vyplnění a informace o našich dalších seminářích pro školní sborovny najdete zde.  Můžete nás kontaktovat také prostřednisvtvím emilu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na telefonu +420777048177.

 

Nabídka pro zájemce z různých škol:

Cena semináře pro 1 účastníka: 1590,- Kč

Místo konání: Brno, Kounicova 39

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 
 

Zpětné vazby účastníků semináře jsou k nahlédnutí zde:

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE