Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 1104/2023-4-38

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený školním speciálním pedagogům a učitelům základních škol se specializací speciální pedagogika.

Lektor: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

 • Školní speciální pedagog ve škole – jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga 
 • Standardní činnosti a pracovní náplň školního speciálního, přímá a nepřímá práce 
 • Plán práce, aktivity školního speciálního pedagoga v rámci programu poradenských služeb ve škole 
 • Rozvrh hodin, zázemí 
 • Aktivity školního speciálního pedagoga ve škole – příklady dobré praxe – depistážní šetření, docvičování percepčních dovedností, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, konzultace pro žáky a rodiče 
 • Spolupráce s třídními učiteli – náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, projednávání doporučení z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních, spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro žáky s podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně, podpora návaznosti mezi 1. a 2. stupněm ZŠ 
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 
 • Diskuse, závěr

Cena:  1190,- Kč 

Termín konání: čtvrtek 12. 9. a středa 18. 9. 2024 (vždy 14.00 - 17.30)

 • webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut 
 • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
 • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzávěrka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

Přihlášení na seminář:

 • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
 • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
 • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
 • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: