Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určen školním speciálním pedagogům a učitelům základních škol se specializací speciální pedagogika.

Lektor: Mgr. Ivana Laciná, Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

  • Školní speciální pedagog ve škole – jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga
  • Pracovní náplň a plán práce školního speciálního pedagoga, rozvrh hodin, zázemí
  • Činnost školního speciálního pedagoga ve škole – příklady dobré praxe:
  1. Depistážní šetření
  2. Docvičování percepčních oslabení
  3. Reedukace poruch učení
  4. Vedení kroužků pro žáky s poruchami učení
  5. Spolupráce s třídními učiteli – náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro integrované žáky, projednávání doporučení z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních, návaznost mezi 1. a 2. stupněm ZŠ

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  úterý 14.12. a čtvrtek 16. 12. 2021 (vždy 13.00 - 16.30 hodin)

Uzávěrka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: