Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole - webinář - 8 hodin

TENTO SEMINÁŘ MÁME AKTUÁLNĚ V NABÍDCE JAK V PODOBĚ ONLINE, JAKO WEBINÁŘ, TAK V PREZENČNÍ PODOBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENČNÍ SEMINÁŘ NAJDETE VÍCE INFORMCÍ ZDE

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostřední Microsoft Teams

Časová dotace:  8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený školním speciálním pedagogům a učitelům základních škol se specializací speciální pedagogika.

Lektor: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

  • Školní speciální pedagog ve škole – jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga
  • Pracovní náplň a plán práce školního speciálního pedagoga, rozvrh hodin, zázemí
  • Činnost školního speciálního pedagoga ve škole – příklady dobré praxe:
  1. Depistážní šetření
  2. Docvičování percepčních oslabení
  3. Reedukace poruch učení
  4. Vedení kroužků pro žáky s poruchami učení
  5. Spolupráce s třídními učiteli – náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro integrované žáky, projednávání doporučení z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních, návaznost mezi 1. a 2. stupněm ZŠ

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  úterý 8. 11. a čtvrtek 10. 11. 2022 (vždy 14.00 - 17.30 hodin) 

·         webinář proběhne ve dvou dnech; každý den dva bloky (po dvou vyučovacích hodinách) s přestávkou 30 minut

·         účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě

·         účastníkům zašleme scan podepsaného a orazítkovaného osvědčení, na požádání zašleme osvědčení i poštou (osvědčení bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění)

Uzávěrka přihlášek je 24 hodin před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na seminář:

·         Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·         Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť.

·         Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

·         24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

 

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných webinářů: