Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané na ZŠ - webinář - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT - 14486/2021-3-449 

Forma vzdělávacího programu: seminář vedený online v prostřední Microsoft Teams 

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: Seminář je určen učitelům 1. i 2. stupně základní školy a poradenským pracovníkům ve školách - výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a školním psychologům.

 

Lektor: Mgr. Olga Teremová

Přehled témat výuky:

  • Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
  • Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných na ZŠ
  • Základní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách základní školy
  • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
  • Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
  • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě a vyhodnocení efektivity PLPP a IVP

 

Cena:  990,- Kč 

Termín konání:  úterý 7. 12. a čtvrtek 9. 12. 2021 (vždy 14.00 - 17.30 hodin)

Přihlášky přijímáme do pondělí 6. prosince 2021 do 12.00 hodin.

 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány cca 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams - pro účast na semináři není třeba mít tento program instalovaný v počítači, lze jej spustit přímo z webového prohlížeče. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon: