Práce s diferencovanou třídou v matematice - 8 hodin

Číslo akreditace: MSMT-14522/2018-2-464 

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář vedený prezenčně nebo online

Hodinová dotace:  8 hodin

Cílová skupina: seminář je určen pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Témata semináře:

  • Diferencovaná třída na 2. stupni ZŠ – identifikace jednotlivých typů žáků, jejich potřeby a projevy při výuce matematiky, specifika práce s jednotlivými typy žáků v hodinách matematiky
  • Diferencované vyučování jako podpůrné opatření
  • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
  • Osvědčené metody a formy práce s diferencovanou třídou v matematice – příklady dobré praxe
  • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v matematice, praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe
  • Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
  • Náměty na tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v matematice

 Cena semináře vedeného online:  990,- Kč 

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

Termín konání:  11. 2. 2021 (8.30 - 16.30 hodin) - ONLINE 

  • (původně plánovaný termín 14. 1. 2021 byl z organizačních důvodů přesunut na únor, děkujeme za pochopení) 
  • seminář bude rozdělený na čtyři bloky po 2 vyučovacích hodinách s přestávkami dlouhými 30, 60 a 30 minut  
  • počet účastníku semináře bude cca 15 - našim cílem je vést seminář v interakci s jeho účastníky, bude vytvořený prostor pro sdílení zkušeností i dotazy účastníků

Uzavírka přihlášek: úterý 9. 2. 2021 do 12.00 hodin 

Přihlášení na online seminář:

Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. Na tento email budou zaslány nejpozději 24 hodin před zahájením semináře organizační pokyny, metodické materiály pro účastníky, faktura a odkaz pro připojení k semináři. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, je třeba vyplnit přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře.

 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

Termín pro prezenční formu realizace semináře v naší učebně v Brně připravujeme na jaro 2021. Cena semináře vedeného prezenční formou je 1290,- Kč a zahrnuje soubor kartiček s diferencovanými úkoly pro každého účastníka dle vlastního výběru. V případě zájmu o prezenčně vedený seminář nám již nyní můžete poslat předběžnou přihlášku a my vás oslovíme s nabídkou, jakmile bude vypsán konkrétní termín pro realizaci semináře.

 

Tento úspěšný seminář je součástí naší nabídky od ledna 2014. S vyhodnocením zpětné vazby z realizovaných seminářů se můžete seznámit zde:

 

 

 

Pokud Vás seminář zaujal a máte zájem se ho v příštím školním roce účastnit, pošlete nám předběžnou přihlášku a my Vás oslovíme, jakmile bude stanoven přesný pro konání semináře.

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (PŘÍPADNĚ STŘEDNÍ ŠKOLY):