Podpůrná opatření 2. – 5. stupně a individuální vzdělávací plán – 8 hodin

Tento seminář je od ledna 2020 novinkou v naší nabídce, jeho přípravou jsme reagovali na aktuální situaci ve školách a změny v legislativě spojené s inkluzí. Nahrazuje seminář Individuální vzdělávací plán ve školní praxi, který byl v naší nabídce v předchozích 5 letech a patřil k našim nejúspěšnějším seminářům. Je vhodný do Šablon 2 k tématu inkluze.

Číslo akreditace: MSMT - 27759/2019-1-777

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin  

Cílová skupina:  seminář je určen výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům, školním psychologům a učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů 

Lektor:  Mgr. Lenka Ondráčková

 

Přehled témat výuky:

  • Aktuální legislativní vymezení problematiky společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření a jejich stupně
  • Podpůrná opatření 2. – 5. stupně – přehled, charakteristika
  • Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Spolupráce školy a školského poradenského zařízení při doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a s poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
  • Spolupráce rodiny, školy a žáka při tvorbě a realizaci individuálního vzdělávacího plánu
  • Podpůrná opatření realizovaná v rámci IVP – organizace výuky, metody a formy práce, hodnocení, asistent pedagoga, pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče – příklady dobré praxe
  • Tvorba IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě konkrétních kazuistik a doporučení školského poradenského zařízení 

 

 

Cena: 1190,- Kč

Místo konání: Brno

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky

 

 

Na seminář se můžete přihlásit jedním z následujících dvou způsobů:

1. Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený červenou hvězdičkou. V případě, že se na seminář hlásí více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý sám, nebo stačí jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy napsat do poznámky:

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:

2. Stáhněte si níže přiloženou přihlášku na seminář ve formátu Word a vyplněnou ji odešlete jako přílohu emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu EDUPRAXE, s.r.o., Říčanská 27, 641 00  Brno: 

(pro zaslání předběžné přihlášky prosím využijte přihlašovací formulář) 

Po obdržení vaší přihlášky Vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme Vám pozvánku s podrobnými informacemi o semináři a zálohovou fakturu. 

 


S postřehy kolegů, kteří se semináře již zúčastnili, se můžete seznámit ve zpětných vazbách.

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE

SEMINÁŘE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ